Õpetajate Leht 16. aprillil

15. apr. 2024

Muutused tehnoloogiaõpetuse ainevaldkonnas aitavad vabaneda soolistest stereotüüpidest Õppekavade ajakohastamine toob tehnoloogia ainevaldkonda märkimisväärseid muutusi. Käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses hakkavad kehtima kooliastmeti ühised õpitulemused ja […]