Jagatud juhtimine polegi enam utoopia

20. nov. 2020 Aivar Haller mentor ja koolitaja

Praegu on Eesti koolijuhil Euroopa kolleegidega võrreldes suurim otsustusõigus. PGS ütleb, et direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning […]

Käitle hellalt!

13. nov. 2020 Jako Salla sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht

Kui koroonast tingitud füüsilise tervise probleemid ohustavad ennekõike vanemaealist elanikkonda, siis noorematele toob see sagedamini kaasa kannatusi vaimse tervise vallas. Lapsi, kes on endalt […]

Õpetajate Leht 13. novembril

11. nov. 2020

Kuidas aidata tõsiste käitumisprobleemidega lapsi? Tõsised käitumisprobleemid saavad alguse võrdlemisi varases eas ning on sageli seotud psüühikahäiretega, mis jäävad sageli märkamata või adekvaatse ravita.Liiga […]

Peab olema riigimehelikkust

6. nov. 2020 Madis Somelar õpetajate aineühenduste võrgustiku koordinaator

Peab olema riigimehelikkust ja haaret, et õpetajate järelkasvu teemaga tegeleda. Eesti õpetajad on osa Eesti haritlaskonnast. Meie õpetajaskonnal on haaret, elukogemust, empaatiat ning kõrgendatud […]

Õpetajate Leht 6. novembril

4. nov. 2020

Probleemist on hakatud vähemalt rääkima Riigikogu kultuurikomisjon tellis õpetajatelt, koolijuhtidelt ja -pidajatelt ettepanekuid, kuidas muuta praegust kriisiolukorda, kus tegevõpetajatest ja järelkasvust on suur puudus. […]