Huvitav, mis saab edasi

7. juuni 2019 Annika Poldre toimetaja

Tänavu kevadeks valminud haridusstrateegia aastateks 2021–2035 on suure hulga ekspertide põhjaliku töö tulemus. Strateegia tutvustamisest avalikkusele on möödas ligi kaks kuud. Kuidas on sellega […]

Suvekoolide välimääraja 2019

31. mai 2019 Sirje Pärismaa toimetaja

Peaaegu kõik aineseltsid pakuvad ka tänavu oma liikmetele suvekoole. Õpetajad saavad täiustada finantskirjaoskuse õpetamise meetodeid, robootikateadmisi, lõiminguoskusi, aga õppida ka uut, näiteks punahirve sarvest […]

Õpetajate Leht 31. mail

29. mai 2019

Meie poistel lasub hegemoonilise maskuliinsuse paine Naisuurimus- ja teabekeskuse ENUT kevadkonverentsil hoiatati, et kohustus olla „õige mees“ paneb mõnedki poisid suure psüühilise pinge alla. Tagajärjeks võib olla agressiivsus kas teiste […]

Ka emaks olemist saab õppida

24. mai 2019 Tiina Vapper toimetaja

Hiljuti oli emadepäev ja varsti on lastekaitsepäev, mis ongi põhjus rääkida suure pere emaga emaks olemisest ja lastest. Maire Lehikoinen on lisaks kuuele lihasele […]