Reeglid ja vabadus

20. aug. 2021 Tõnis Blank Rapla Kesklinna kooli direktor

Meie igapäeva elu on täis pikitud seadusi, määrusi, korraldusi ja kokkuleppeid, mis on ühiselu reguleerimiseks vajalikud. Reeglid? Rohkem reegleid? Kas elu ei ole juba […]

Õpetajate leht 23. augustil

19. aug. 2021

Koolid pingutavad, et õpilased saaksid võimalikult kiiresti vaktsineeritud Õpilaste vaktsineerimine Eesti eri paigus edeneb erineva tempoga. Kui Tartus on praeguseks ühe doosiga vaktsineeritud üle […]

Kool on õpetaja nägu

18. juuni 2021 Annika Poldre toimetaja

Õpetajate puudus on eelkõige koolijuhi, aga ka omavalitsuste mure, mida on asutud lahendama mitmel tasandil. Probleemi lahendamine eeldab selle põhjuste tundmist. Siinses loos jagavad […]

Palgakorralduse muudatused on õigustatud

18. juuni 2021 Mare Tamm Juhendi üks koostajaid ja selle katsetamises osalenud Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Mida muudab õpetajate töö- ja palgakorralduse nüüdisajastamise juhend õpetaja ja koolijuhi jaoks? Juhendi üks koostajaid ja selle katsetamises osalenud Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna […]

Õpetajate Leht 18. juunil

16. juuni 2021

Haridusreformist Põltsamaal. Emotsionaalselt ja lasteaiaõpetajate poolelt. Põltsamaal on haridusvõrgu korrastamise käigus jäänud töökorralduse ümberkorraldamisel hammasrataste vahele lasteaiaõpetajad. Osa neist peab vastu võtma abiõpetaja koha […]

Ärgem kaotagem huviharidust!

11. juuni 2021 Angela Leppik innovatsioonikeskuse Innokas juhataja ja huvikooli robootikaõpetaja

Me räägime Eestist kui e-riigist, kuid kui kaua meil e-riiki veel on? Alust nii küsida annab valitsuse otsus vähendada huvihariduse rahastamist kaks korda. See […]