Talendi Eestisse toomise kunst

4. juuni 2021 Eero Loonurm haridus- ja noorteamet, Study in Estonia juht

Välisüliõpilaste õppima kutsumine on Eesti talendipoliitika üks keerulisemaid osasid. Seda seetõttu, et Eestis omandatav kvalifikatsioon peab olema konkurentsivõimeline terveks eluks ja terves maailmas. Õppimine […]

Opiqu lõksus

28. mai 2021 Vaido Niinesalu Maardu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

Viimastel nädalatel on tekitanud palju ärevust teema, et kasutajatele seni tasuta olnud Opiqu platvorm muutub sügisest tasuliseks. Kõik algas justkui muuseas sellega, et õppekeskkonda […]

Vanemate suhtumine on muutunud

21. mai 2021 Virve Laube Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist

Keelekümblusprotsess on olnud pikk. Me alustasime aastal 2004 eesmärgiga, et õpilased, kes lähevad edasi kutsehariduskeskusesse ja eestikeelsetesse gümnaasiumidesse, saaksid eestikeelse õppega hakkama. Alushariduse spetsialistiga […]