Millest kirjutab 24. mai Õpetajate Leht?

23. mai 2013

Hätta ei jää, silma ei paista Eesti hariduse hea koht rahvusvahelistes pingeridades on tõstnud meid maailma arenenuimate riikide sekka, selgub möödunud nädalal ilmunud Eesti […]

Arstiabist Euroopa Liidus

19. mai 2013 Evelin Koppel haigekassa avalike suhete osakonna juhataja

Plaanides reisi Euroopa Liidu liikmesriiki, tasub aegsasti mõelda, mida on vaja teada ja kaasa võtta, et vähendada ootamatu terviserikkega kaasneda võivaid kulusid. Euroopa ravikindlustuskaart […]

Õpetajate palk suurenes kolme kuuga 22 euro võrra

17. mai 2013

Aasta kolme esimese kuuga jäi õpetajate keskmine palk haridusministeeriumi andmeil 74 eurot väiksemaks, kui riigi palgatoetus võimaldanuks, kuid üle poole omavalitsustest maksis märtsis õpetajatele […]

Tuleb uus haridusraha jagamise mudel

17. mai 2013 Sirje Pärismaa

Küsimustele vastab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo Kuidas riik survestab omavalitsusi õpetajaile palka välja maksma? Alla riikliku alampalga maksmine on seaduserikkumine. Raske on uskuda, […]

Palgaeeskirju pole kuskil

17. mai 2013 Reemo Voltri Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees

Äsja lõppes meie küsitlus õpetajate palga alammääradest. Igal pool makstakse miinimum – 715eurot – välja, kuid enamikus haridusasutustes jäid kõrgema ametijärguga õpetajad sellest aastast […]

Erakoolid murravad endale teed

10. mai 2013 Sirje Pärismaa

HTM-ile on laekunud uue kooli loomiseks 15 taotlust. Koolitusloa on kätte saanud alles kaks riigigümnaasiumi. Ülejäänud, sealhulgas kaheksa erakooli, ajavad usinasti pabereid. Koolikaardile pürgijatest […]

Millest kirjutab 10. mai Õpetajate Leht?

9. mai 2013

Kellele kuulub kooli nimi? Haridusministeeriumi avalike suhete juht Argo Kerb kritiseerib Reaali Põhikooli rajamist Tallinna Reaalkooli juurde − eraäri huvides tahetakse kasutada ära reaalkooli […]