Koolitusraha kärbe ahistab aineühendusi

3. mai 2013 Sirje Pärismaa

Kui seni said õpetajad aineliitude suvekoolides ja sügispäevadel kokku, siis nüüd kostab mitmelt poolt kurtmist, et koolitusraha kärpimise tõttu ei saa koolid enam maksta […]

Kuidas mõjub koolituskulude kärpimine?

2. mai 2013

Ene Säinast, Orava põhikooli direktor Paar aastat oli meie koolituse eelarve real kitsaste olude tõttu lausa null, tänavu tuleb inimese kohta 30−40 eurot. Nüüd […]

Millest kirjutab 3. mai Õpetajate Leht?

2. mai 2013

Ajahäda eesti keele riigieksamil Esmaspäeval tegi 8221 abiturienti eesti keele eksamit. Vene õppekeelega koolides, kus eesti keele eksam vabatahtlik, sooritas selle 1398 õpilast. Paljud […]

Millal võib tööandja töölepingu lõpetada erakorraliselt?

26. apr. 2013

Vastab haridus- ja teadus­ministeeriumi jurist Indrek Kilk Töölepingu võib erakorraliselt üles öelda üksnes töölepinguseaduses ettenähtud mõjuvatel põhjustel, järgides etteteatamistähtaegu. Kumbki lepingupool võib mõjuval põhjusel […]

Arhitektuuriõpe tehnikaülikoolis – miks ja milleks?

26. apr. 2013

Roode Liias, TTÜ ehitusteaduskonna dekaan, professor Meie arusaamise järgi on eelkõige eesmärk parandada koostööd kogu ehitussektoris. Kui jälgida meediat, ilmneb ju põhiline vastasseis just […]

Väike-Maarjas anti üle Wiedemanni keeleauhind

25. apr. 2013 Raivo Juurak

Väike-Maarjas tähistati 24. ja 25. aprillil F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutamise 25. aastapäeva rahvusvahelise keelekonverentsiga ja anti üle keeleauhind 2013. Konverentsi avas president Toomas […]

Millest kirjutab 26. aprilli Õpetajate Leht?

25. apr. 2013

Kas tehnikaülikool „kaaperdab” kunstiakadeemialt arhitektuuriõppe? Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu otsustas alates 1. maist oma ehitusteaduskonna juurde luua arhitektuuri- ja urbanistikainstituudi. Kurjad keeled räägivad, et tehnikaülikool […]

Mida peab kool gümnaasiumi lõpueksamite läbiviimisel silmas pidama?

20. apr. 2013

Vastab haridus- ja teadus­ministeeriumi jurist Indrek Kilk Sel kevadel tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks viimast korda sooritada vähemalt viis gümnaasiumi lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. […]

Kuhu kadus 1,9 miljonit õpetajate palgaraha?

19. apr. 2013 Sirje Pärismaa

Haridus- ja teadusministeeriumi andmeil maksis 121 omavalitsust jaanuaris-veebruaris õpetajaile 1 949 192 euro võrra vähem palka, kui lubanuks riigi antud palgatoetus. Õpetajate Leht küsis […]