Läti ja Leedu keelepoliitikast kõrghariduses

1. märts 2013 Birute Klaas-Lang Eesti keelenõukogu esimees, Tartu ülikooli professor

Läti ja Leedu keelepoliitika on üsna sarnane Eesti omaga: riigikeelte staatus on fikseeritud ning kaitstud põhiseaduses ja keeleseaduses. Riigikeeled on seadusega kaitstud ka kui […]

Domineerima peab eesti keel

1. märts 2013 Liina Hirv Eesti õpilasliidu juhatuse esimees

Kõrgharidus on meie keele ja kultuuri säilimise oluline alustala, mistõttu ülikoolis peaks pakkuma haridust peaasjalikult emakeeles. Selle kaudu on kindlamini tagatud ka hariduse kvaliteet. […]

Inglise keel on võtmetähtsusega

1. märts 2013 Monika Maljukov Eesti üliõpilaskondade liidu juhatuse ­esimees

Bakalaureuseõpet kui esimese astme haridust peab olema võimalik läbida eestikeelsel õppekaval. On oluline, et noori valmistataks ette erialaselt inglise keelt kasutama, mis teeb magistriõppes […]

Digiajastu laps on looja, looja, looja!

28. veebr. 2013 Raivo Juurak

Eesti koolilaps peab olema arvutimaailmas looja, mitte valmiskauba tarbija, toonitati Tiigrihüppe sihtasutuse 21. veebruaril peetud aastakonverentsil. Maailm on täis suurepäraseid ingliskeelseid e-õppematerjale ja kas […]

Millest kirjutab 1. märtsi Õpetajate Leht?

28. veebr. 2013

Kui kaua kõlab ülikoolides veel eesti keel? Uuest õppeaastast pole kõrgkoolides enam eestikeelseid riigieelarveväliseid kohti ette nähtud, küll aga on lubatud õppemaksu küsida võõrkeelse […]

Vabariigi aastapäev vene koolis

22. veebr. 2013 Sirje Pärismaa, Raivo Juurak

Vene õppekeelega koolides korraldatakse Eesti vabariigi aastapäeva puhul pidulikke aktusi, viktoriine ja luulevõistlusi ning kohtutakse avaliku elu tegelastega. Isamaa Venemaal, kodu Eestis Tartu vene […]

Millest kirjutab 22. veebruari Õpetajate Leht?

21. veebr. 2013

Kuidas tähistavad vene koolid Eesti vabariigi aastapäeva Eestis pole vene õppekeelega kooli, kus vabariigi aastapäeva ei tähistataks. Enamasti kutsutakse sel puhul endale külla Eesti […]

Kas õpetajaid veel atesteeritakse?

17. veebr. 2013

Mul täitub kevadel vanempedagoogi ametijärgu tähtaeg, direktori sõnade kohaselt ei toimu enam atesteerimist ning mul ei ole mõtet avaldust uueks atesteerimiseks esitada. Kas õpetajaid […]

Tallinnas kasvab palk 8,6%

14. veebr. 2013 Andres Pajula Tallinna haridusameti juhataja

2012. aasta haridustoetuse maht kokku oli 201 115 906 eurot (erakoolid 8 493 408), sellest õpetajate palkadeks ja koolituseks 167 191 508 eurot. 2013. aastaks on haridustoetuse maht […]