Aeg läheb, mured jäävad

31. mai 2013 Sirje Pärismaa

Tallinna Ülikooli teadlaste uuringu „Muukeelne laps Eesti koolis” kaks peamist järeldust on samad, mis nelja aasta eest lõppenud Eesti põhikooli efektiivsuse uuringul − põhikooli […]

Kodune keel pole takistuseks

30. mai 2013 Anne Endjärv Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi direktor

Viimasel ajal on muukeelsete perede huvi eesti koolis õppimise vastu tunduvalt suurenenud. Kindlasti oleks see veel suurem, kuid vene koolid ja lasteaiad pakuvad juba […]

Arstiabist Euroopa Liidus

19. mai 2013 Evelin Koppel haigekassa avalike suhete osakonna juhataja

Plaanides reisi Euroopa Liidu liikmesriiki, tasub aegsasti mõelda, mida on vaja teada ja kaasa võtta, et vähendada ootamatu terviserikkega kaasneda võivaid kulusid. Euroopa ravikindlustuskaart […]