Vastuvõtt Astangu keskusesse on põhjalik ja eriline

27. märts 2020 Ave Aun Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse kommunikatsioonispetsialist

Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses õpivad intellekti-, kuulmis- ja liikumispuudega ning autismispektri häire ja psüühikahäirega tööealised inimesed vanuses 16–64. Vastuvõtul selgitatakse välja iga õppima tulija õpimotivatsioon, […]

Ummikusse jõudnud noori on üha rohkem

15. nov. 2019 Tiina Vapper toimetaja

Viimasel ajal loeme ja kuuleme üha sagedamini noorte läbipõlemisest, depressioonist, ennastkahjustavast käitumisest, suitsiididest. Uuringute järgi on vaimse tervise probleemid suurenenud: hinnanguliselt kogeb iga kolmas […]