Probleeme teades saab luua õpilaste heaolu soodustava koolikeskkonna

20. nov. 2020 Liisa Vares, TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist; Sigrid Vorobjov, TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja

Ülevaade rahvusvaheliste uuringute tulemustest Artiklis antakse kokkuvõtlik ülevaade koolinoorte uimastitarvitamisega seotud suundumustest kahe uuringu viimase andmekogumise põhjal. 2019. aastal avaldati „Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine, 2017/2018. […]

Käitle hellalt!

13. nov. 2020 Jako Salla sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht

Kui koroonast tingitud füüsilise tervise probleemid ohustavad ennekõike vanemaealist elanikkonda, siis noorematele toob see sagedamini kaasa kannatusi vaimse tervise vallas. Lapsi, kes on endalt […]

Tondi kool uueneb

18. sept. 2020 Tiina Vapper toimetaja

Tallinna Tondi kooli õpilased alustasid tänavust õppeaastat uues nüüdisaegses koolimajas. Ka õppetöö korraldus on muutunud. Kokku õpib Tondi koolis lihtsustatud riikliku õppekava kolmel õppetasemel – […]