Kaasav haridus kui rööprähklemine

6. mai 2016 Katrin Kirsila Kuusalu keskkooli logopeed, HEV-koordinaator aastatel 2011–2015, Harjumaa eriõpetuse sektsiooni juhataja

Kaasav haridus on teema, mille suhtes optimistlik hoiak kuulub kohanemisvõimelise ja hea pedagoogi kuvandi juurde. Siin ei ole jäetud alternatiivi ega võimalust kahelda. Iga […]

Pilootprojektis „Kaasav kool” osales 14 kooli

6. mai 2016 Tiina Kivirand HTM-i üldharidusosakonna nõunik

Hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal tavakoolides on viimastel aastatel suurenenud. Kuigi levinud praktika on paigutada erivajadustega õppurid eriklassidesse või -rühmadesse, kaasatakse erivajadusega õpilasi üha enam […]

Lapsepõlves kogemata jäänud armastust otsitakse kogu elu

6. mai 2016 Siiri Rebane psühholoog

Küllaltki sageli räägitakse sellest, et Eestis elab palju lapsi vaesuses. Jutt on materiaalsest vaesusest. Harvemini arutletakse selle üle, millest tunnevad lapsed puudust hingelises mõttes. […]

Milline on Eesti õpilaste vaimne tervis?

6. mai 2016 ERSI

Viimastel aastatel on 14–15-aastaste õpilaste vaimset tervist põhjalikult uuritud Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudis (ERSI) üleeuroopalistes projektides ­(SEYLE, WE-STAY, SUPREME). Õpilaste vaimse tervise […]

Kaasav koolikultuur ongi koolikultuur

6. mai 2016 Tiina Vapper toimetaja

Vihasoo lasteaed-algkool on üks neist 14 koolist, kes osales haridus- ja teadusministeeriumi projektis „Kaasav kool”, kus jagati kogemusi erivajadustega laste kaasamisest tavaõppesse. „Harju […]

Apaka….paks…apssi… eee…. APRAKSIA … apaapaasiia…

6. mai 2016 Maarja Heina

Eesti logopeedide ühingu (ELÜ) eest­vedamisel toimus 22. ja 23. aprillil Tartus III Baltimaade logopeediakongress, mille teemaks oli kõneapraksia. Üritus tõi Ahhaa keskusesse kokku […]

Kas me oleme kaasavaks hariduseks valmis?

6. mai 2016 Õpetajate Leht

Renna Reisi, Alavere põhikooli direktor, õpetaja ja HEV-töö koordinaator: Oma kogemuse põhjal pean ütlema, et mina ei ole selles osas väga optimistlik, probleemseid kohti […]

Psüühikahäiretega lastest ja miljööteraapiast

6. mai 2016 Tiina Vapper toimetaja

Kuidas aidata last, kes ei saa iseenda ega kooliskäimisega hakkama? Tartu Herbert Masingu erivajadustega laste koolis kasutatakse praegu ainsana Eestis raske ja püsiva […]

Uus töövahend koolipsühholoogidele

19. apr. 2016 Triin Kahre Eesti koolipsühholoogide ühingu juhatuse esimees

Koolipsühholoogidel on valminud töövahend, mille abil saab senisest tõhusamalt toetada Eesti koolilaste arengut. Koolipsühholoogidel on esimest korda taasiseseisvunud Eestis valminud töövahend, millega hinnata laste […]

Kui tahate vanana hästi elada, ärge kurjustage lastega

24. märts 2016 Sirje Pärismaa toimetaja

„Kas Eestimaal on olemas inimene, kes oskaks teha metoodika lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste kaasamiseks tavakooli? Südamevaluga mõtlen sellele. Minu soovitus on: ärge rutake, […]