Katse seletada eripedagoogide liitu

4. dets. 2020 Jaan Kõrgesaar Tartu ülikooli emeriitprofessor

Eestis on umbes 7000 sellist mittetulundusühingut, kus makstakse kellelegi väikest palka, küllap peamiselt raamatupidamis- ja IT-haldusteenuse eest. Samas on nende ühingute panust meie ühiskonda raske […]

Probleeme teades saab luua õpilaste heaolu soodustava koolikeskkonna

20. nov. 2020 Liisa Vares, TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist; Sigrid Vorobjov, TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja

Ülevaade rahvusvaheliste uuringute tulemustest Artiklis antakse kokkuvõtlik ülevaade koolinoorte uimastitarvitamisega seotud suundumustest kahe uuringu viimase andmekogumise põhjal. 2019. aastal avaldati „Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine, 2017/2018. […]