Vastuvõtt Astangu keskusesse on põhjalik ja eriline

27. märts 2020 Ave Aun Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse kommunikatsioonispetsialist

Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses õpivad intellekti-, kuulmis- ja liikumispuudega ning autismispektri häire ja psüühikahäirega tööealised inimesed vanuses 16–64. Vastuvõtul selgitatakse välja iga õppima tulija õpimotivatsioon, […]

Kui lugema õppida on raske

17. jaan. 2020 Tiina Vapper toimetaja

Eakohase arenguga lapsel tekib nelja-viieselt, mõnel juba kolmeaastaselt huvi tähtede õppimise ja sõnade kokkulugemise vastu. Samas on lapsi, kes kooli minnes tähti ei tunne […]