Mida teha püsimatu lapsega?

26. okt. 2018 Toivo Niiberg psühholoog-nõustaja ja koolitaja

Tehtud tegusid on kergem laita kui parandada. Giovanni Boccaccio   Kui varem olid käitumisprobleemid silmatorkavamad ennekõike murdeealiste puhul, siis praegu on väga väikesi lapsi, […]

Miks on lasteaeda ja kooli vaja eripedagoogi?

20. juuni 2018 Pille Häidkind, Tartu ülikooli eripedagoogika lektor; Triin Kivirähk, Tartu ülikooli eripedagoogika assistent

Erivajadustega laste üha ulatuslikum kaasamine tavalasteaedadesse ja -koolidesse on tõstnud suurema tähelepanu alla tugispetsialistide tegevuse. Käesolevas artiklis käsitleme eripedagoogi tüüpilisi tööülesandeid uuenenud kutsestandardist […]