Nutiseadmest õue!

27. nov. 2020 Sirje Riitmuru Kose gümnaasiumi õpikeskuse-raamatukogu töötaja, ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni esimees

Läbi Kose aleviku voolab Pirita jõgi. Väike pais ja kalatrepp asuvad Kose gümnaasiumist saja meetri kaugusel. Selle sügise ilusate ilmadega askeldasid nädala jooksul pea […]

Võida valemängijate vägi

27. nov. 2020 Opettaja

Tutvustame oma lugejatele, millest kirjutab põhjanaabrite õpetajate ajakiri Opettaja.Artiklid valib ja tõlgib Silja Aavik, kes on töötanud kakskümmend aastat õpetajana Helsingi eesti koolis. Valides […]

Miks mõnikord kaob tuju eesti keelt õppida?

27. nov. 2020 Mare Kitsnik, Tartu ülikooli eesti keele teise keelena didaktika vanemteadur; Monika Sooalu, Lasnamäe gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetaja

Ajakirjas Lähivõrdlusi. Lähivertailuja on ilmunud artikkel „Miks mõnikord kaob tuju eesti keelt õppida? Demotivatsioon üheksanda klassi eesti keele kui teise keele tundides“. (http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/index) Õpilane: […]

Haridus ja elu mõte

27. nov. 2020 Kristi Mets-Alunurm TLÜ akadeemilise raamatukogu õpikeskuse referent

Elu mõte ja sellest tulenevad eesmärgid peaksid olema hariduses kesksel kohal, kuid senises kooliuuenduse protsessis on jäänud kaugele tagaplaanile. Võtame näiteks kõigile juba tuttavaks […]

OECD pakub uueks kümnendiks oma haridusnarratiivi

20. nov. 2020 Kristin Pintson, Eesti õpilasesinduste liidu esimees; Marcus Ehasoo, Eesti õpilasesinduste liidu avaliku poliitika nõunik

2015. aastal algatas OECD projekti „Haridus ja oskused 2030“, kaasates aruteludesse ka osalevate maade õpilasi. Eesti õpilasesinduste liit on selles OECD projektis kaasa löönud […]