Noore kasvatamiseks on tarvis küla

7. mai 2021 Maarja Käger Balti uuringute instituudi analüütik

Üldhariduskoolidel on suur roll noorte probleemide märkamisel, noorele sobivate kooliväliste võimaluste tutvustamisel ning noore arengu soodustamisel ja probleemide lahendamisel. Sattusin hiljuti kuulama Pere ja […]

Huviorbiidis huviharidus

7. mai 2021 Raivo Juurak toimetaja

Eesti õpetajate liit korraldas 3. mail järjekordse, arvult kaheksanda haridussalongi, kus arutati huvihariduse rahastamist. Teatavasti on valitsus otsustanud vähendada järgmisest aastast kohalikele omavalitsustele antavat […]