Õpetajana teisele ringile

17. juuni 2022 Maarja Moor, TÜ humanitaarvaldkonna didaktikakeskuse kommunikatsioonikoordinaator; Enel Põld, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Viimasel ajal võib eesti keele õpetaja eriala magistrantuuris näha aina rohkem töötavaid õpetajaid, kelle kogemuspagas on lai ning kellel võib olla üks magistrikraad juba […]

Omavastutusest eesti keele tasemeeksamil

17. juuni 2022 Evelin Müüripeal eesti keele kui teise keele õpetaja

Eesti keelt õpivad siin elavad venekeelsed inimesed, uussisserändajad, tagasipöördujad, rahvusvahelise kaitse saajad, sõjapõgenikud jt. See laialdane keeleõppe praktika on toonud aga välja ka kitsaskohti, […]

Esseekonkursil osalemine toob naeratuse suule

17. juuni 2022 Ingrid Prees eesti keele kui teise keele õpetajate liidu juhatuse esimees

Keeleõppe omandamisel on tähtis kirjalik eneseväljendusoskus, mida on vaja arendada mitmekülgselt, et väljenduda keeleliselt korrektselt, struktureeritult ja selgelt. Eesti keele kui teise keele õpetajate […]