Uutmoodi retseptid kodunduse tundidesse

19. mai 2023 Jaana Taar, Kristi Koppel, Tiina Vänt TLÜ kodundusõppe õppejõud

Praktiliste õppeainete puhul on digivahendite kasutamine õppetöös olnud pigem harjumatu. Varasemates, distantsõppe-eelsetes uuringutes on selgunud, et praktilistes ainetes kasutavad õpetajad digivahendeid peamiselt tunnimaterjalide ettevalmistamiseks. […]

Õpiobjektid võimaldavad paindlikult õppida

12. mai 2023 Triin Liin, TÜ kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor; Signe Reppo, TÜ psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuht; Lilian Ariva, ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ juht TÜ-s, magistriõppekava „Rakenduslik käitumisteadus“ programmijuht

Ettevõtlus- ja karjääriõppe arendusprogrammi „Edu ja tegu“ raames on valminud inspireerivad õppematerjalid, mis aitavad omandada olulisi teadmisi ja oskusi. Näiteks on koostatud ressursse eneseteadlikkuse […]