Ettevõtluspisikuga nakatamine

29. märts 2018 Elbe Metsatalu Eesti ettevõtlus- ja majandusõpetajate seltsi esimees

Eesti ettevõtlus- ja majandusõpetajate seltsi ja Innove eestvedamisel on „Edu ja tegu” programmi käigus valminud plaan, kuidas lõimida ettevõtluspädevus kõigisse õppeainetesse ja lõimimine […]

Ettevõtlusõpetus peab saama baashariduse osaks

6. okt. 2017 Kari Maripuu tarkvaraarendusettevõtte Brightspark asutaja, ärimentor, JA Eesti vilistlane

Kätte on jõudnud uue õppeaasta oktoober, mis toob koolidesse ettevõtlusnädala. Sellega seoses on paslik mõelda ja rääkida ettevõtlusõppest kui baashariduse võimalikust komponendist. Artikli autoril […]