Igale noorele ettevõtluskogemus koolist kaasa

27. apr. 2018 Elbe Metsatalu JA Eesti programmijuht, programmi „Edu ja tegu” üldhariduse töörühma liige

„Edu ja teo” programmi käigus on üldhariduse töörühmal valmimas uued ettevõtlusõppe valikainekavad gümnaasiumile ja põhikoolile, mis on kooskõlas ja ühtlustatud kutseõppes rakendatavate moodulite […]

Ettevõtluspisikuga nakatamine

29. märts 2018 Elbe Metsatalu Eesti ettevõtlus- ja majandusõpetajate seltsi esimees

Eesti ettevõtlus- ja majandusõpetajate seltsi ja Innove eestvedamisel on „Edu ja tegu” programmi käigus valminud plaan, kuidas lõimida ettevõtluspädevus kõigisse õppeainetesse ja lõimimine […]