Moodsa õppimise festival iduEDU

1. nov. 2019 Raivo Juurak toimetaja

Festival iduEDU toimus 25. oktoobril Tallinna kesklinna hariduskvartalis, mille moodustavad reaalkool, Kesklinna põhikool ja keskraamatukogu. Festivali keskus asus reaalkooli staadionil, kuhu oli püstitatud suur […]

Õpetajat väärtustav koolikultuur

1. nov. 2019 Triin Noorkõiv Alutavat Õpetajat Toetava Kooli meeskonna liige

29. oktoobril alustas 21 Eesti koolijuhti pooleaastast arenguprogrammi, millega uuritakse võimalusi toetada alustavaid õpetajaid ning tagada õpetajate järelkasv kooli tasandil. Programmi käigus töötab iga […]

Mis on toonud meid siia, viib meid ka edasi

1. nov. 2019 Heli Kirsi, Rakvere gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja; Harry Laiv, Kadrina keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja

Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts EAÜS on andnud oma liikmetele võimaluse end organisaatorina proovile panna, innustanud neid ennast metoodiliselt arendama ja ergutanud kodukoha ajalugu jäädvustama. […]

Individuaalsed õpiteed Stockholmi koolides

1. nov. 2019 Tiia Rosenberg, Ruila põhikooli direktor; Karmen Paul, Viimsi gümnaasiumi direktor

Harju koolijuhtide ühenduse koolijuhid külastasid Stockholmi koole, et tutvuda haridusvõimalustega Rootsis ning analüüsida nähtu-kogetu põhjal koduseid probleemkohti. Külastuseks sattusid seekord erakoolid: Kunskapsskolan Täby, Skapaskolan […]

Väike koolimuuseum Haapsalus

1. nov. 2019 Kalle Lõuna Läänemaa ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja

Ilmselgelt ei suuda koolide muuseumitoad võistelda „päris“ muuseumidega, ent kindlasti on neil oma roll meie hariduselus. TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi küsitlusest selgus, et eelmisel […]