Õpetaja digipädevuste hindamise mudel

5. juuni 2020 Madli Leikop Koolielu toimetaja

HITSA kodulehel on väljas uus õpetaja digipädevusmudel, mis kirjeldab mistahes ainevaldkonna õpetajale vajalikke baasoskusi. Sealtsamast leiab ka õpilase digipädevusmudeli. Üldlevinud arvamuse järgi tunnevad õpilased […]

Mis oleks, kui teeks haridussüsteemi ümber?

5. juuni 2020 Triinu Pääsik haridusarenduse entusiast, Tartu ülikooli haridusinnovatsiooni magistrant

Kool, mis omal ajal valmistas ette meie vanemaid ja vanavanemaid, toimib praeguseni üsna samadel põhimõtetel. Samal ajal õpetaja roll lausa nutab palju avarama vaate […]