Missugune on 20 miljoni mõju?

30. aug. 2019 Raivo Juurak toimetaja

2017. aasta sügisel eraldati Eestis kohalikele omavalitsustele ligi 20 miljonit eurot lisatoetust noorte huvihariduse ja -tegevuse edendamiseks. 21. augustil andis HTM pressikonverentsi, kus vaadati […]

Avalik pöördumine

30. aug. 2019 Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus

Eesti matemaatikaõpetajad ei kiida heaks valitsuse otsust põhikooli lõpueksamite kaotamise kohta. Meie hinnangul mõjub plaanitav muutus Eesti arengule halvasti, kahjustab Eesti inimeste konkurentsivõimet tulevikus […]

140 uut artiklit Vikipeediale

23. aug. 2019 Piret Järvela Kadrioru saksa gümnaasiumi emakeeleõpetaja

Algatasime Kadrioru saksa gümnaasiumis ettevõtmise, et iga gümnasist kirjutab üksi või paaristööna Vikipeediasse artikli. Ülesanne täitis nii digihariduse õppekava kui tekstiloome arendamise elulist eesmärki. […]