Kes Sa oled – hooldusõppe õpilane?

14. dets. 2012 Marju Vainikko, Kadri Laanisto, Vahur Põldsam Tartu Maarja kooli klassiõpetajad

Me ei nõustu haridus- ja teadusministeeriumi poolt hooldusõppe õpilastele kehtestatud 20-tunnise nädalakoormusega ehk nelja koolitunniga päevas. Nii tavakooli kui ka lihtsustatud ja toimetuleku õppekavaga […]

Eksamikünnis peaks olema üks punkt

7. dets. 2012 Allar Veelmaa Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja, pedagoog-metoodik

23. novembri Õpetajate Lehes kirjutas Agu Ojasoo mõtlemapaneva loo „Miks me kardame uut eksamikünnist?”. Olen temaga ühte meelt – õpilaste klassist klassi lohistamisest ja […]