Lõimimine Valga vene gümnaasiumis

1. märts 2013 Marina Krotova Valga vene gümnaasiumi õppealajuhataja

Möödunud augustis läbis 20 meie õpetajat integratsiooni sihtasutuse korraldatud kursused „Integratsiooni värvid ja mustrid”, kus õppisime koostama lõimitud ainekava ja kalendertööplaani. Seni on ainetevaheline […]

Muremõtteis Kreeka

1. märts 2013 Piret Suidt Kreekas elav klassi- ja saksa keele õpetaja

„Kui palju on meil altruiste, kes tahaksid siia jääda ja riiki kriisist välja aidata?” küsib Kreeka suurte kogemustega koolidirektor Stavros Savvas. See küsimus vaevab […]

Võitlust vabaduse eest mõistavad kõik

1. märts 2013 Dmitri Rõbakov Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi, Tallinna juudi kooli ja Tallinna polütehnikumi ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetaja, SA Eesti Koostöö Kogu rahvuste ümarlaua liige

Vene keeles õppivate noorte pärast pole eestlastel põhjust muretseda: isegi mu kehvemate teadmistega õpilased oskavad tsiteerida Eesti põhiseaduse preambulit ning on endale teadvustanud, et […]