Ka täiskasvanu andekus on oluline

30. sept. 2022 Halliki Põlda Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva õppe dotsent

Koolides kõneldakse kaasava hariduse võimalusest toetada õpilaste individuaalseid andeid juba suhteliselt palju, kuid kaasavat haridust on vaja rakendada ka täiskasvanuhariduses.  „Ei, suured inimesed küll […]

Haapsalu KHK jagas digiõppe kogemusi

18. dets. 2020 Annika Poldre toimetaja

Haapsalu kutsehariduskeskus sai uue kogemuse, korraldades veebis rahvusvahelise projektikohtumise. Euroopa nelja riigi kolleegidele tutvustasid haapsallased nutikaid digivõimalusi õppetöös. Erasmus+ rahvusvahelise täiskasvanuõppe projekti „Adult Education – […]

Rohkem mänge ja meetodeid. Kas tõesti?

27. mai 2020 Kristel Jalak PhD, täiskasvanute koolitaja, DevelopDesign®

Käesoleva aasta alguses viidi Erasmus+ projektis läbi uuring, selgitamaks uue õppekava tarbeks välja täiskasvanute koolitajate täiendusõppe vajadusi. Uuringus osalesid Eesti, Läti ja Slovakkia täiskasvanukoolituse […]

Õppigem, nagu Maurus soovitas

24. mai 2019 Annika Poldre toimetaja

Inimeste osavõtt elukestvast õppest, olgu täiendkoolituse, taseme- või töötukassa kaudu ümberõppes või hoopis mitteformaalses õppes, liigub Eestis tõusuteel. Ent edasiminekust on jäänud kõrvale kesk- […]