Ukrainlastega lõimitud koolielu Kambjas

27. mai 2022 Tiina Tiideberg Kambja Ignatsi Jaagu Kooli eesti keele õpetaja

Kui aprilli algul tulid majja vaiksed ja kurbade nägudega võõrad, siis kuu aja möödudes tervitavad säravate silmadega kooliõpilased meid eesti keeles.  Nii nagu paljudes […]

Vaade klassi eest: Ukraina lapsed Eesti koolis

13. mai 2022 Kerttu Teppe, TÜ haridusteaduste instituudi klassiõpetaja õppekava 4. kursuse üliõpilane; Esta Sikkal, TÜ haridusteaduste instituudi praktika ja didaktika õpetaja

Eesti koolides õpib sel kevadel senisest enam rändetaustaga Ukraina õpilasi. Tartu maakonna koolides on 28. aprilli seisuga umbes 400 Ukraina õpilast. Kuidas neid õpetatakse? […]

Kui seda keelt ees ei oleks!

6. mai 2022 Sandra Järv, TÜ õpetajahariduse nooremlektor; Laura Kirss, TÜ haridusteaduste teadur

On matemaatikatund ühes Eestimaa eesti õppekeelega kooli 5. klassis. Teiste seas on tunnis Ukrainast sõja eest põgenenud Pavlo. Kui vahetunnis on Pavlo seltsiv ja […]