Haridustöötajad Yad Vashemis

16. sept. 2022 Mare Oja HTM-i üldhariduse valdkonna nõunik

Holokaust on keeruline ja tundlik teema, millele ei tohi läheneda lihtsustades, mustvalget pilti maalides ega õpilasi traumeerides. Õppimist kavandades on oluline arvestada õppija vanust […]

Kas põllumajanduserialasid tasub õppida?

10. juuni 2022 Hannes Korjus tõlkija

Kõige rohkem vajavad Läti põllumajandustootjad põllumajandustehnika mehaanikuid.  Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) prognoosi järgi väheneb 2025. aastaks nõudlus põllumajandustöötajate järele. Ka Läti põllumajandusõppe ühe tippkeskuse […]

Mitte kooli, vaid mehele tuleb minna!

27. mai 2022 Martin Tikk vabatahtlik Armeenias

Sarnaselt Eestiga on Armeenia viimased kolm kümnendit oma haridussüsteemi moodsamaks reforminud – 1990. aastal mindi üle omakeelsele haridusele ning tehtud on jõulisi samme selle nüüdisajastamiseks. Jätkuvalt […]