K, s ja r, kõlage õigesti!

3. juuni 2022 Heiki Raudla peatoimetaja

Logopeedi töös, mis kulgeb mööda fantaasiarikast keelemaastikku, on suur abi raamatutest ja lauamängudest.  Logopeedid kasutavad oma töös mitmesuguseid abivahendeid. Näiteks on häälikuseades tihti kasutuses […]