Siber: elu esimesed mälestused

24. märts 2017 Karl Kello toimetaja

Homme varahommikul 68 aastat tagasi aeti kaheaastane Tiiu üles. Ees seisis sõit Siberisse – ja seega ka praegu suurmoeks kujunenud keelekümblus. Eestist küüditati märtsis […]

Eesti riigi vormija Peeter Põld

3. märts 2017 Karmen Trasberg Tartu ülikooli haridusteooria lektor

Õpetajate Lehes 27.01 heitis Jüri Orn pilgu sada aastat tagasi ilmunud ajakirjale Kasvatus ja Haridus. Kirjeldati sündmusi, mille kohta saab öelda, et need olid […]

Eesti vapi lugu

23. veebr. 2017 Tiit Saare heraldik, ajaloolane

Pärast Eesti ala vallutamist 13. sajandil jaotati kogu maa neljaks Vana-Liivimaa suurlääniks. Põhja-Eesti maakondadest moodustati Taani kuningale personaalselt kuulunud eestlaste hertsogkond (Dux Estonum). […]

1917: äkitselt hakkas toimuma

17. veebr. 2017 Karl Kello toimetaja

Sada aastat tagasi, Veebruarirevolutsiooni ja Vene monarhia välkkiire kokkuvarisemise oludes toimus Eesti ühiskondlikus olemises veel üks tähtis muutus: Lõuna-Eestis ja Saaremaal hakati Tallinna […]

Läti (Latvija) vapi lugu

3. veebr. 2017 Tiit Saare heraldik, ajaloolane

    Aastal 1180 saabus liivlaste Ükskülasse esimene Breemenist saadetud kristlik misjonär Meinhard, kes alustas siit kogu Liivimaa ristimist. Misjonitöö muutus edukaks alles kolmanda […]

Sada aastat Kasvatuse ja Hariduse ilmumisest

27. jaan. 2017 Jüri Orn kasvatusteadlane

Jaanuaris 1917 hakkas Tartus Peeter Põllu toimetamisel ilmuma esimene eestikeelne pedagoogikaajakiri Kasvatus ja Haridus, väljaandja Jaan Tõnissoni volitusel Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts. „Kasvatusteadlise” kuukirjana […]