Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Teeviida konverents

märts 28, 2023

Üleriigiline noorteinfoportaal Teeviit tähistab viiendat tegutsemisaastat konverentsiga

28. märtsil tähistab Teeviit viiendat tegutsemisaastat suurejoonelise konverentsiga. Konverentsil otsitakse muuhulgas lahendusi, kuidas jõuda olulise infoga rohkemate noorteni ja seda neile arusaadavas keeles.

Konverentsil tõstatatakse oluline küsimus “Kas võidab see, kellel on kõige rohkem infot?”, kutsudes sellega noortevaldkonna töötajaid, õpetajaid ja teisi noortega töötavaid spetsialiste arutlema noorteinfo olemuse ja tuleviku üle.

Noorteinfoportaalile kohaselt arutlevad esinejad noortele ja noortevaldkonnale olulistel teemadel. Teeviit 2022 kaardistusest selgus, et noorte seas on üheks olulisemaks teemaks rahatarkus. Niisiis arutletakse selle üle, mida peaksid noored teadma rahatarkusest. Samuti näiteks sellest, kas noorsootöötaja peaks Tiktokis tantsima või Snapchatis “snäppe” saatma. Konverentsil esinevad muuhulgas meediapädevuse nooremteadur Maia Klaassen, Milos OÜ tegevjuht Brit Mesipuu ja Rahakratt. Sündmust modereerib Franz Malmsten.

Noorteinfo valdkonnajuht Kadri Koort tõstab esile, et noortele eakohase ja arusaadava info loomine ning vahendamine atraktiivsete kanalite kaudu on täna tõsine väljakutse. „Konverentsiga soovime seda väljakutset avalikkuses esile tõsta ja panna nii noortega töötavaid spetsialiste kui ka asutusi mõtlema sellele, kuidas veel paremini ning efektiivsemalt noorteni jõuda ja milliste trendidega tuleb seejuures arvestada.”

„Noorteinfo on ju ainult üks osa suuremast pirukast: me kõik vajame üleküllastunud inforuumis toimetulekuks oskusi, teadmisi, kogemusi ja kriitilist mõtlemist. Teeviit on selles mõttes hea näide, et nende publikuks on korraga nii noored, noortega töötavad inimesed kui ka ühiskond laiemalt. Kuidas siis levitada eluliselt olulist infot ajal, mil meie tähelepanu nimel võistlevad vlogid, viraalsed tantsud, kassivideod, meemid, selfid ja bikiinipildid? Sellele küsimusele oma ettekandes vastust otsingi,“ sõnas Maia Klaassen.

Üritusele saab registreerida ja ülekannet jälgida Teeviida kodulehelt.

Noorteinfo portaal Teeviit, mis loodi 2018. aastal, toetab noorte informeeritust ning loob ja vahendab infot viie põhiteema lõikes: haridus ja karjäär, suhted ja turvalisus, tervis, noorsootöö võimalused ning ühiskond ja kodanik. Samuti vahendatakse noorte kogemus- ja persoonilugusid ning noortele suunatud koolitus- ja tööpakkumisi, projektide alast infot ja muud. Noorteinfoga seotud tegevuste puhul järgitakse Euroopa noorteinfo harta põhimõtteid, pöörates eriti tähelepanu eetilisusele, kättesaadavusele, ennetusele ja professionaalsusele.

Details

Date:
märts 28, 2023