Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Viimsi Kooli koosõppepäev

aprill 10, 2023

Viimsi Kooli koosõppepäev seob formaalhariduse mitteformaalse haridusega 

 

Täna, 10. aprillil 2023 toimub Viimsi Kooli ajaloo esimene koosõppepäev, mille eesmärk on lõimida formaalharidus mitteformaalse haridusega ning rikastada koolipäeva erinevate valdkondade ekspertide teadmiste ja oskuste jagamise ning koos õppimisega. Koosõppepäeva jooksul toimuvad tegevused kolmes õpikeskkonnas: Artium, staadion ja Viimsi Kool.  

Artiumis tehakse koostööd Viimsi valla huvikoolidega ning kõik 1311 õpilast läbivad teaduse, muusika ja kunsti töötoad. Staadionil saab tantsupeo aasta puhul Agne Kurrikoff-Hermani juhendamisel igaüks selgeks mõned lihtsamad tantsusammud. Viimsi Koolis toimuvad nii harivad loengud kui ka käed-külge töötoad. Kokku toimub päeva jooksul koolimajas 30 erinevat töötuba.  

Viimsi Kooli direktor Peeter Sipelgas on seisukohal, et haridus on pidevas muutumises ja õpilase huvi ning motivatsiooni säilitamiseks on vaja koolil uuendustega kaasas käia. Õpilase harimine ei käi juba ammu pelgalt õpiku ja töövihiku vahendusel, vaid leida tuleb uudseid lähenemisviise, et toita õppija uudishimu ja avastamisrõõmu.  

“Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõiming ongi siinkohal võlusõnad, mis võimaldavad ühelt poolt noorel tegeleda oma huvidega, saavutades õpiväljundid, teisalt laiendades vähese ressursiga kooli pakutavaid võimalusi“ sõnas direktor.  

“Üldhariduse ja huvihariduse õppe lõiming aitab tõsta õpilase motivatsiooni ja huvi õppimise vastu. See on võimalus koolil kaasata innovatiivseid  õppemeetodeid ja vorme, mis võimaldavad õpilastel ise oma õppeprotsessi suunata vastavalt huvidele. Õpilased saavad rakendada oma teadmisi praktilises keskkonnas, mis aitab neil näha õppeainete vahelisi seoseid ja paremini seada oma elu sihte“ ütles Viimsi Valla abivallavanem Marju Aolaid .

Koosõppepäev korraldatakse koostöös Viimsi Muusikakooli, Viimsi Teaduskooli ja Viimsi Kunstikooliga. Viimsi Koolis toimuvaid töötubasid viivad läbi näiteks TalTech, Tallinna Ülikool, Häirekeskus, Swedbank, Kvark teadusteater, Kaitseressursside amet, Sisekaitseakadeemia, Suukool, Braingames, Töötukassa, Viimsi Noortekeskus, erinevad Viimsi spordiklubid ning mitmed Viimsi Kooli lapsevanemad.  

 

Details

Date:
aprill 10, 2023