Küsitluste arhiiv

Kuidas suhtute osa õppeainete võõrkeeles (nt inglise keeles) õppimisse?

 • Halvasti. (46%, 64 Vastust)
 • Hästi. (43%, 59 Vastust)
 • Ei oska öelda. (11%, 15 Vastust)

Kokku vastajaid: 138

Avaldatud: 24. nov. 2021 @ 16:00
Suletud: No Expiry

Kus toimub teie õpilaste kiirtestimine?

 • Koolitunnis (50%, 100 Vastust)
 • Kodus (50%, 99 Vastust)

Kokku vastajaid: 199

Avaldatud: 17. nov. 2021 @ 10:30
Suletud: No Expiry

Kas lapsed ja noored usaldavad teile oma muresid?

 • Usaldavad, kui ma nende muret märkan ja selle kohta küsin. (47%, 66 Vastust)
 • Jah, sageli. (33%, 46 Vastust)
 • Üldiselt mitte. (14%, 20 Vastust)
 • Usaldavad viimases hädas. (6%, 9 Vastust)

Kokku vastajaid: 141

Avaldatud: 10. nov. 2021 @ 12:01
Suletud: No Expiry

Kas täiskasvanute gümnaasiumid peaksid jätkama omaette õppeasutustena?

 • Jah, et hoida hästi toimivat traditsiooni. (71%, 221 Vastust)
 • Ei, sest kutsekoolidega liitmine annab majanduslikku säästu ja õppimist liitmine ei kahjusta. (13%, 40 Vastust)
 • Ei, ja üldhariduse omandamisele võiks lisada kutsevalikuõppe. (10%, 30 Vastust)
 • Iga maakond võiks ise otsustada. (6%, 21 Vastust)

Kokku vastajaid: 312

Avaldatud: 3. nov. 2021 @ 14:44
Suletud: No Expiry

Mitu teie kooli õpetajat õpib töö kõrvalt ülikoolis?

 • 3-6 (33%, 51 Vastust)
 • 1-2 (31%, 49 Vastust)
 • Mitte ühtegi (20%, 31 Vastust)
 • Rohkem (16%, 25 Vastust)

Kokku vastajaid: 156

Avaldatud: 27. okt. 2021 @ 19:10
Suletud: No Expiry