Küsitluste arhiiv

Kes peaks toetama koolijuhti, kui pinge kasvab üle pea?

 • Meeskond (47%, 102 Vastust)
 • Koolipidaja (27%, 58 Vastust)
 • Tuleb ise hakkama saada (15%, 32 Vastust)
 • Mentor (9%, 19 Vastust)
 • Teiste koolide juhid (2%, 7 Vastust)

Kokku vastajaid: 218

Avaldatud: 18. nov. 2020 @ 13:05
Suletud: No Expiry

Kas alaealisel peaks olema õigus otse psühhiaatri poole pöörduda?

 • Jah (86%, 250 Vastust)
 • Ei (14%, 41 Vastust)

Kokku vastajaid: 291

Avaldatud: 11. nov. 2020 @ 10:03
Suletud: No Expiry

Mida peate õpetajale kõige olulisemaks?

 • Praegusest kõrgemat ja diferentseeritud palka, arvestades staaži, kvalifikatsiooni, kutsetaset ning lisatöid. (65%, 164 Vastust)
 • Toetusi, sh regulaarset tasuta mentori, psühholoogi ja IT-tuge, supervisiooni, täiendkoolitust jm. (20%, 50 Vastust)
 • Teatud aja järel pikemat puhkust enesetäiendamiseks. (15%, 39 Vastust)

Kokku vastajaid: 253

Avaldatud: 4. nov. 2020 @ 17:38
Suletud: No Expiry

Kas koolijuhtide töölepingud peaksid olema tähtajalised?

 • Jah (66%, 175 Vastust)
 • Ei (22%, 58 Vastust)
 • Vahet pole (12%, 33 Vastust)

Kokku vastajaid: 266

Avaldatud: 28. okt. 2020 @ 08:50
Suletud: No Expiry

Kuidas õpetada vene kodukeelega lastele eesti keel selgeks?

 • Viia vene koolid üle keelekümblusele (45%, 113 Vastust)
 • Võtta nad eesti koolidesse (40%, 100 Vastust)
 • Anda neile vene koolides rohkem eesti keele tunde (15%, 38 Vastust)

Kokku vastajaid: 251

Avaldatud: 21. okt. 2020 @ 12:53
Suletud: No Expiry