Küsitluste arhiiv

Mida teha, et õpetajatudengid kooli tööle jõuaks?

 • Siduda stipendium tööleasumise nõudega. (58%, 113 Vastust)
 • Tõhustada ja nüüdisajastada õpetajakoolitust. (21%, 41 Vastust)
 • Suurendada praktika osakaalu. (21%, 41 Vastust)

Kokku vastajaid: 195

Avaldatud: 14. mai 2024 @ 14:10
Suletud: No Expiry

Milline on teie kooli populaarseim B-võõrkeel?

 • Vene. (61%, 155 Vastust)
 • Saksa. (15%, 37 Vastust)
 • Hispaania. (11%, 29 Vastust)
 • Mõni muu Euroopa keel. (4%, 11 Vastust)
 • Soome. (4%, 10 Vastust)
 • Prantsuse. (3%, 8 Vastust)
 • Mõni keel väljastpoolt Euroopat. (2%, 3 Vastust)

Kokku vastajaid: 253

Avaldatud: 6. mai 2024 @ 15:29
Suletud: No Expiry

Kui palju muukeelseid lapsi olete nõus oma klassi õppima võtma?

 • Mitte ühtegi. (44%, 112 Vastust)
 • Kuni 10% klassi õpilaste arvust. (36%, 91 Vastust)
 • Kõik õpilased võivad olla muukeelsed. (13%, 32 Vastust)
 • Kuni 25% klassi õpilaste arvust. (5%, 13 Vastust)
 • Kuni 50% klassi õpilaste arvust. (2%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 252

Avaldatud: 30. apr. 2024 @ 10:21
Suletud: No Expiry

Kas me oleme e-eksamiteks valmis?

 • Ei. (94%, 254 Vastust)
 • Jah. (6%, 16 Vastust)

Kokku vastajaid: 270

Avaldatud: 22. apr. 2024 @ 10:45
Suletud: No Expiry

Kas teie arvates peaksid õpilased olenemata soost õppima kõiki tehnoloogiavaldkonna aineid?

 • Ei, iga õpilane peaks saama vabalt valida, millele keskendub. (61%, 180 Vastust)
 • Jah, kõik peaksid õppima kõike võrdsel määral, (28%, 83 Vastust)
 • Ei, tüdrukud õppigu käsitööd ja poisid puu- ja metallitööd (11%, 31 Vastust)

Kokku vastajaid: 294

Avaldatud: 15. apr. 2024 @ 14:53
Suletud: No Expiry