Küsitluste arhiiv

Milline on kõige tõhusam viis vene kodukeelega lapsele eesti keelt õpetada?

 • Laps käib eestikeelses rühmas (58%, 67 Vastust)
 • Täielik keelekümblus (21%, 24 Vastust)
 • Rühmas on lisaks üks eestikeelne õpetaja (11%, 13 Vastust)
 • Osaline keelekümblus (7%, 8 Vastust)
 • Laps käib vene rühmas, kus on eesti keele tunnid (3%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 116

Avaldatud: 22. jaan. 2020 @ 13:17
Suletud: No Expiry

Millistes ainetes annab senisest tõhusamalt rakendada arvutipõhist õpet?

 • Mitte üheski (29%, 42 Vastust)
 • Kõikides ainetes (27%, 39 Vastust)
 • Matemaatikas ja loodusainetes (23%, 33 Vastust)
 • Võõrkeeltes (15%, 21 Vastust)
 • Kunstiõpetuses (3%, 5 Vastust)
 • Emakeeles (3%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 144

Avaldatud: 15. jaan. 2020 @ 13:29
Suletud: No Expiry

Mida tahaksite uuel aastal muuta?

 • Töökorraldust (28%, 49 Vastust)
 • Töökohta (25%, 43 Vastust)
 • Valitsust (25%, 43 Vastust)
 • Isiklikku elu (17%, 29 Vastust)
 • Elukohta (5%, 10 Vastust)

Kokku vastajaid: 174

Avaldatud: 8. jaan. 2020 @ 13:29
Suletud: No Expiry

Mida ootate 2020. aastalt?

 • Palgatõusu (46%, 196 Vastust)
 • Uut valitsust (16%, 66 Vastust)
 • Asutuse juhtkonna vahetust (12%, 50 Vastust)
 • Lumist talve (11%, 45 Vastust)
 • Muud (10%, 42 Vastust)
 • Kiiremat lähenemist kliimaneutraalsusele (5%, 26 Vastust)

Kokku vastajaid: 425

Avaldatud: 18. dets. 2019 @ 18:12
Suletud: No Expiry

Kas osalesite sel aastal heategevuses?

 • Ei osalenud (38%, 65 Vastust)
 • Olen püsiannetaja (28%, 48 Vastust)
 • Annetasin laste ja perede heaks (18%, 31 Vastust)
 • Annetasin loomade heaks (12%, 20 Vastust)
 • Annetasin looduse heaks (4%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 169

Avaldatud: 11. dets. 2019 @ 13:42
Suletud: No Expiry