Küsitluste arhiiv

Mis aitaks õpetajaid kooli tööle jääda?

 • Laste kohustuste tasakaalustamine nende õigustega. (47%, 84 Vastust)
 • Rohkem kvalifitseeritud tugipersonali õpilaste eripära arvestavaks õppetööks. (28%, 50 Vastust)
 • Juhtkonna tugi probleemide lahendamisel. (23%, 42 Vastust)
 • Hoolekogu õiglane toetus suhtlusprobleemide korral. (2%, 4 Vastust)

Kokku vastajaid: 180

Avaldatud: 16. juuni 2021 @ 15:02
Suletud: No Expiry

Kas tugevamate ja nõrgemate õpilaste õpitulemuste erinevused on koroonaajal

 • suurenenud? (62%, 118 Vastust)
 • jäänud samaks? (30%, 57 Vastust)
 • vähenenud? (8%, 15 Vastust)

Kokku vastajaid: 190

Avaldatud: 9. juuni 2021 @ 11:50
Suletud: No Expiry

Mida näitab välistudengite huvi Eesti kõrgkoolide vastu eelkõige?

 • Soodsaid elutingimusi võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. (37%, 57 Vastust)
 • Madalat vastuvõtulävendit. (29%, 45 Vastust)
 • Eesti õppeasutuste kõrget taset. (26%, 40 Vastust)
 • Meie meeldivat elukeskkonda. (8%, 11 Vastust)

Kokku vastajaid: 153

Avaldatud: 2. juuni 2021 @ 10:27
Suletud: No Expiry

Mida pikk kodusõppe aeg enim mõjutas?

 • Õpihuvi/töösse-suhtumist. (35%, 75 Vastust)
 • Meeleolu / vaimset tervist. (31%, 67 Vastust)
 • Teadmisi/oskusi. (16%, 35 Vastust)
 • Ei mõjutanudki. (11%, 23 Vastust)
 • Omavahelisi suhteid. (7%, 16 Vastust)

Kokku vastajaid: 216

Avaldatud: 26. mai 2021 @ 11:17
Suletud: No Expiry

Mis võiks aidata parandada vene kodukeelega põhikoolilõpetajate eesti keele oskust?

 • Keelekümbluse muukeelsetele õpilastele kohustuslikuks muutmine. (37%, 59 Vastust)
 • Praegusest enam varast keelekümblust koolidesse. (21%, 33 Vastust)
 • Rohkem keelekümblusrühmi lasteaedadesse. (20%, 32 Vastust)
 • Eri kodukeelega laste ja noorte üheskoos tegutsemine huvihariduses. (13%, 21 Vastust)
 • Rohkem ühiseid keelelaagreid, nagu on suveks väliseesti lastele. (9%, 14 Vastust)

Kokku vastajaid: 159

Avaldatud: 19. mai 2021 @ 23:23
Suletud: No Expiry