Küsitluste arhiiv

Mis on teie kooli suurim tugevus?

 • Õpetajad (46%, 65 Vastust)
 • Pole veel oma tugevust avastanud (22%, 31 Vastust)
 • Traditsioonid (13%, 19 Vastust)
 • Asukoht (13%, 18 Vastust)
 • Juhtkond (6%, 8 Vastust)

Kokku vastajaid: 141

Avaldatud: 7. nov. 2018 @ 14:13
Suletud: No Expiry

Kui tähtsaks peate grammatikareeglite omandamist võõrkeeleõppes?

 • Väga tähtsaks, sest grammatika on keele alus (53%, 80 Vastust)
 • Toetuda tuleks pigem keelevaistule (47%, 70 Vastust)

Kokku vastajaid: 150

Avaldatud: 31. okt. 2018 @ 13:23
Suletud: No Expiry

Mis või kes on õpetajale toeks töös HEV-lastega?

 • Tugispetsialist tundides (67%, 94 Vastust)
 • Eri- või täiendkoolitus (24%, 33 Vastust)
 • Superviisor (9%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 140

Avaldatud: 24. okt. 2018 @ 14:49
Suletud: No Expiry

Kas tingimustes, kus tugispetsialiste napib, peaksid nad töötama

 • koolis ja lasteaias ? (86%, 90 Vastust)
 • tugikeskuses ? (14%, 15 Vastust)

Kokku vastajaid: 104

Avaldatud: 17. okt. 2018 @ 14:11
Suletud: No Expiry

Kas teie koolis makstakse lisaks palgale

 • Saame vaid palka (63%, 70 Vastust)
 • lisatasu? (18%, 20 Vastust)
 • preemiat? (11%, 12 Vastust)
 • lisa- ja tulemustasu ning preemiat? (5%, 6 Vastust)
 • tulemustasu? (3%, 3 Vastust)

Kokku vastajaid: 111

Avaldatud: 10. okt. 2018 @ 11:13
Suletud: No Expiry