Küsitluste arhiiv

Kas teie kool on õppeaasta alguseks valmis?

 • Kõik on korras (42%, 77 Vastust)
 • Puudu on tugispetsialiste (28%, 51 Vastust)
 • Puudu on õpetajaid (24%, 44 Vastust)
 • Napib õpilasi (6%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 185

Avaldatud: 29. aug. 2018 @ 15:07
Suletud: No Expiry

Kui pikk peaks olema algkoolilapse koolipäev?

 • Alla 8 tunni (66%, 152 Vastust)
 • 2–3 tundi (28%, 65 Vastust)
 • Tööpäevapikkune (6%, 14 Vastust)

Kokku vastajaid: 231

Avaldatud: 22. aug. 2018 @ 11:57
Suletud: No Expiry

Mida toob suvepuhkus kaasa teie tööelus?

 • Jätkan tööd samas koolis ja sama koormusega (38%, 273 Vastust)
 • Lahkun õpetajaametist (29%, 209 Vastust)
 • Jätkan tööd samas koolis, aga teistsuguse koormusega (23%, 165 Vastust)
 • Asun tööle teise kooli (10%, 80 Vastust)

Kokku vastajaid: 727

Avaldatud: 14. juuni 2018 @ 10:37
Suletud: No Expiry

Mida saab õpetaja teha pinna jalge alt kaotanud õpilase toetamiseks?

 • Kaasata kõik tugispetsialistid. (33%, 60 Vastust)
 • Pühendada õpilasele rohkem tähelepanu. (25%, 46 Vastust)
 • Teha rohkem koostööd perega. (18%, 32 Vastust)
 • Leida talle tugiisik kaaslaste hulgast. (12%, 22 Vastust)
 • Mitte midagi. (8%, 14 Vastust)
 • Korraldada klassi liitvaid üritusi. (4%, 8 Vastust)

Kokku vastajaid: 182

Avaldatud: 7. juuni 2018 @ 12:05
Suletud: No Expiry

Kuidas vähendada õpetajate väljalangust koolist?

 • Tõsta õpetajate palka (44%, 142 Vastust)
 • Tuua kooli rohkem abiõpetajaid ja tugispetsialiste (36%, 117 Vastust)
 • Edendada õpetajate omavahelist koostööd (8%, 26 Vastust)
 • Tõsta õpetajate üldist professionaalsust (8%, 26 Vastust)
 • Hakata korraldama õpetajatele regulaarseid arenguvestlusi (4%, 12 Vastust)

Kokku vastajaid: 323

Avaldatud: 30. mai 2018 @ 19:56
Suletud: No Expiry