Küsitluste arhiiv

Milline kasvatusstiil on Eestis kõige levinum?

 • Kõikelubav (54%, 167 Vastust)
 • Autoriteetne (17%, 52 Vastust)
 • Hooletusse jättev (15%, 47 Vastust)
 • Autoritaarne (14%, 42 Vastust)

Kokku vastajaid: 308

Avaldatud: 11. mai 2022 @ 14:19
Suletud: No Expiry

Kui õpilane esitab ebamugava küsimuse, siis ma ...

 • räägin küsijaga pärast tundi nelja silma all. (37%, 79 Vastust)
 • lasen küsimusele vastata klassikaaslastel. (24%, 52 Vastust)
 • ütlen, et see pole meie tunni teema, ja lähen edasi. (22%, 47 Vastust)
 • annan tunni lõpus materjale, kust õpilased leiavad ise vastuse. (17%, 35 Vastust)

Kokku vastajaid: 213

Avaldatud: 4. mai 2022 @ 11:28
Suletud: No Expiry

Mis teeb teie õpilastele praegu kõige rohkem muret?

 • Kooli(aasta) lõpetamisega seotud pinged. (39%, 71 Vastust)
 • Madal enesehinnang, üksindus, armastuse ja tähelepanu puudus. (37%, 68 Vastust)
 • Sõda Ukrainas. (12%, 22 Vastust)
 • Isiklik ja kodune majanduslik olukord. (11%, 20 Vastust)
 • Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid. (1%, 1 Vastust)

Kokku vastajaid: 182

Avaldatud: 27. apr. 2022 @ 16:26
Suletud: No Expiry

Kuidas aidata Ukraina noortel sobivat kutsekooli valida?

 • Võtta nad kõigepealt kutsevalikuõppesse. (41%, 50 Vastust)
 • Luua sõjapõgenikele üleriigiline kutsekoolide andmebaas. (29%, 36 Vastust)
 • Soovitada õppida neid erialasid, kus Eestis on suur tööjõupuudus. (21%, 26 Vastust)
 • Uurida, mida teevad Läti ja Leedu. (9%, 11 Vastust)

Kokku vastajaid: 123

Avaldatud: 20. apr. 2022 @ 16:25
Suletud: No Expiry

Miks on erivajadustega inimestel nii raske tööd leida?

 • Tööturule minekuks vajalikud tugimeetmed ja teenused on välja arendamata (49%, 66 Vastust)
 • Tööandjad ei ole motiveeritud neid tööle võtma, sest riik ei toeta piisavalt. (24%, 33 Vastust)
 • Puuduvad sotsiaalsed töökohad. (18%, 24 Vastust)
 • Neile pakutavate erialade valik kutseõppes on väga väike. (9%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 136

Avaldatud: 13. apr. 2022 @ 14:30
Suletud: No Expiry