Küsitluste arhiiv

Kas ennastjuhtiv õppija põhikoolis on …

 • utoopiline illusioon? (46%, 83 Vastust)
 • sobilik osale noortest? (33%, 59 Vastust)
 • muutuva maailma paratamus? (21%, 37 Vastust)

Kokku vastajaid: 179

Avaldatud: 2. märts 2022 @ 11:56
Suletud: No Expiry

Mis on kutsekoolist väljalangemise peamine põhjus?

 • Õpioskuste ja -harjumuse puudumine. (69%, 110 Vastust)
 • Vale erialavalik. (10%, 16 Vastust)
 • Õpilüngad varasemas hariduses. (9%, 14 Vastust)
 • Ebapiisavad tugimeetmed kutsekoolis. (6%, 10 Vastust)
 • Vähene kodu tugi. (3%, 5 Vastust)
 • Hariduslik erivajadus. (3%, 5 Vastust)

Kokku vastajaid: 160

Avaldatud: 23. veebr. 2022 @ 17:38
Suletud: No Expiry

MIs on koolijuhi suurim mure?

 • Õpetajate puudus. (48%, 67 Vastust)
 • Lapsevanemad. (18%, 25 Vastust)
 • Koroonast tulenevad mured. (17%, 24 Vastust)
 • Kooli vajaduste tõestamine KOV-ile. (17%, 23 Vastust)

Kokku vastajaid: 139

Avaldatud: 20. veebr. 2022 @ 00:01
Suletud: No Expiry

Kuidas te soovite ennast õpetajana täiendada?

 • Kursustel väljaspool kooli (60%, 115 Vastust)
 • Iseseisvalt lugedes (24%, 47 Vastust)
 • Koolis toimuvatel kursustel (9%, 18 Vastust)
 • Oma kooli õpetajate õpiringis (7%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 193

Avaldatud: 11. veebr. 2022 @ 13:43
Suletud: No Expiry

Mis on põhikooli lõpetamise eeldus?

 • Riiklikud lõpueksamid vähemalt hindele kolm. (63%, 212 Vastust)
 • Eksameid pole vaja. (19%, 63 Vastust)
 • Iga kool ise korraldab eksamid. (12%, 42 Vastust)
 • Loovtöö tegemine ja kaitsmine. (6%, 22 Vastust)

Kokku vastajaid: 339

Avaldatud: 2. veebr. 2022 @ 11:24
Suletud: No Expiry