Küsitluste arhiiv

Kas olete kunagi pidanud teatama väärkoheldud lapsest?

 • Ei. (74%, 127 Vastust)
 • Jah. (18%, 31 Vastust)
 • Olen tahtnud, aga pole söandanud. (8%, 13 Vastust)

Kokku vastajaid: 171

Avaldatud: 8. dets. 2021 @ 12:09
Suletud: No Expiry

Millistel tingimustel läheksite Ida-Virumaale õpetajaks?

 • Topeltpalk, tasuta korter ja kolimistoetus. (57%, 105 Vastust)
 • Ei läheks mingil tingimusel. (23%, 42 Vastust)
 • Tehke vaid ettepanek … (12%, 22 Vastust)
 • Juhul kui oleks mõni hea tuttav kolleeg, kellega koos minna. (8%, 16 Vastust)

Kokku vastajaid: 185

Avaldatud: 3. dets. 2021 @ 12:31
Suletud: No Expiry

Kuidas suhtute osa õppeainete võõrkeeles (nt inglise keeles) õppimisse?

 • Halvasti. (45%, 116 Vastust)
 • Hästi. (44%, 113 Vastust)
 • Ei oska öelda. (11%, 30 Vastust)

Kokku vastajaid: 259

Avaldatud: 24. nov. 2021 @ 16:00
Suletud: No Expiry

Kus toimub teie õpilaste kiirtestimine?

 • Koolitunnis (50%, 100 Vastust)
 • Kodus (50%, 99 Vastust)

Kokku vastajaid: 199

Avaldatud: 17. nov. 2021 @ 10:30
Suletud: No Expiry

Kas lapsed ja noored usaldavad teile oma muresid?

 • Usaldavad, kui ma nende muret märkan ja selle kohta küsin. (47%, 66 Vastust)
 • Jah, sageli. (33%, 46 Vastust)
 • Üldiselt mitte. (14%, 20 Vastust)
 • Usaldavad viimases hädas. (6%, 9 Vastust)

Kokku vastajaid: 141

Avaldatud: 10. nov. 2021 @ 12:01
Suletud: No Expiry