Lepingud ja arved

Lepingud ja arved

 

E-arved

Arveid sihtasutusele Kultuurileht (registrikood 90005426; Voorimehe 9, 10146 Tallinn) saab esitada vaid infosüsteemide vahel liikuvate paberivabade e-arvetena. NB! Ka arve esitajal tuleb lisaks täita leping juriidilise isiku nimele.

Arvele peab olema lisatud väljaande nimi (ÕPETAJATE LEHT), väljaande number (mis on lepingu numbri nr xx-xx esimene osa) ning viide artikli autorile.

Näiteks “Must Maag OÜ arve ajalehele Õpetajate Leht Liili Lilleväli artikli eest Õpetajate Lehes nr 33, lepingu nr 33-xx.”

Palume kasutada arvete väljastamisel järgmist aadressi: FFA2613@arved.ee

Arvete saatmisel e-kirjaga palume arvestada järgmiste tingimustega:

• arve peab sisalduma e-kirjas manusena, mitte kirja sisus,

• manusena aktsepteeritakse AINULT PDF-formaadis dokumenti,

• ühes PDF-is võib olla üks arve,

• üks PDF-fail peab olema väiksem kui 10 MB,

• ühes e-kirjas võib olla mitu PDF-i.

Juhul kui saabunud e-kiri ei vasta eespool nimetatud tingimustele, kustutatakse see automaatselt.

 

Käibemaksukohuslased saavad arvele lisada käibemaksu, kuid lepingusse palume kirjutada algse summa ilma käibemaksuta.

 

Lepingud palume allkirjastatult ja andmetega täidetult tagasi saata

• e-aadressil heiki@opleht.ee või

• SA Kultuurilehe postiaadressil (Voorimehe 9, 10146 Tallinn) lihtkirjaga,

• skannitult PDF-ina e-kirjatsi või digiallkirjastatult, kuidas just mugavam tundub.

 

We kindly ask foreign residents to add both IBAN (bank account number)

as well as the SWIFT / BIC code of Your bank. Thank You!

 

Litsentsitasud lepingute ja arvete alusel makstakse iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval.