Lepingud ja arved

Lepingud ja arved 2023

E-arved

Arveid Sihtasutusele Kultuurileht (registrikood 90005426; Voorimehe 9, 10146 Tallinn) saab esitada vaid e-arvena. NB! Arve esitaja peab lisaks täitma lepingu juriidilise isiku nimele.

Arvele tuleb lisada väljaande nimi (ÕPETAJATE LEHT), väljaande number (mis on lepingu numbri nr xx-xx esimene osa) ning viide artikli autorile.

Näiteks „Must Maag OÜ arve ajalehele Õpetajate Leht Liili Lilleväli artikli eest Õpetajate Lehes nr 33, lepingu nr 33-xx.”

FIE-de ja firmade arvete esitamise nõuded

  1. Juriidilise isiku või FIE esitatud arvel peab selgituses lisaks lepingu numbrile või kirjutise autorile olema kirjas ka väljaande nimi ja number, milles teos avaldatakse.
  2. Arve tasumise tingimused peavad andma võimaluse tasuda arve 14 kuni 30 päeva jooksul.
  3. Arve tuleb esitada digiteeritud kujul. PDF-vormingus meilitsi saadetud arved ei ole e-arved ja neid vastu ei võeta. Arve saab tasuta digiteerida e-arveks Registrite ja Infosüsteemide Keskuses (RIK) e-arveldajas aadressil https://www.rik.ee/et/e-arveldaja/e-arvete-saatmine. Seal on ka õpetus ja videojuhis e-arve saatmiseks.

Käibemaksukohuslased saavad arvele lisada käibemaksu, kuid lepingusse palume kirjutada summa ilma käibemaksuta.

Allkirjastatud ja lisatud andmetega lepingud palume tagasi saata

  • e-aadressil heiki@opleht.ee või
  • SA Kultuurilehe postiaadressil (Voorimehe 9, 10146 Tallinn) lihtkirjaga,
  • skannitult pdf-ina e-kirjatsi või digiallkirjastatult, kuidas just mugavam tundub.

We kindly ask foreign residents to add both IBAN (bank account number) as well as the SWIFT/BIC code of Your bank. Thank You!

Litsentsitasud makstakse lepingute ja arvete alusel iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval.