Saku Vallavalitsus

Lisatud: 27. mai 2024

Saku Vallavalitsus võtab tööle Kurtna Kooli direktori. Kurtna Kool on Saku valla lasteaed-põhikool, kus tegutseb 7 lasteaiarühma 130 lapsega ja õpib 250 õpilast. Kooli […]

direktor


Jakob Westholmi Gümnaasium

Lisatud: 27. mai 2024

Jakob Westholmi Gümnaasium Ootame 2024/2025. õppeaastast oma meeskonda klassiõpetajat (soovitavalt inglise keele kõrvalerialaga, täiskoormus), matemaatikaõpetajat (täiskoormus), kehalise kasvatuse õpetajat (täiskoormus), keemiaõpetajat (osakoormus). Nõutav kvalifikatsioonile […]

keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja


Tabasalu Kool

Lisatud: 21. mai 2024

Tabasalu Kool Ootame oma meeskonda uuendusmeelset algõpetuse õppejuhti.  Selles rollis on Sul võimalik olla kooli toimimise eestvedaja ja õppekava arendaja, läbi igapäevase õppetöö korraldamise […]

algõpetuse õppejuht


Ajakiri Keel ja Kirjandus

Lisatud: 20. mai 2024

Ajakiri Keel ja Kirjandus otsib keeleteaduse valdkonna toimetajat. Pakume kandidaadile põnevat vaimutööd, paindlikku tööaega, kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka, vanalinnavaatega tööruumi Toompeal. Ootame kandidaadilt magistrikraadi, valdkondlikku […]

keeleteaduse valdkonna toimetaja


Randvere Kool

Lisatud: 20. mai 2024

Randvere Kool Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis (Viimsi vallas) õpivad koos hetkel põhikooli riiklikul õppekaval 1.-8. klassis (2024. aastaks kasvab kool 9- klassiliseks) ja põhikooli […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eriklassi klassiõpetaja, eripedagoog, eripedagoog-klassiõpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja


Eralasteaed Pääsupoeg

Lisatud: 20. mai 2024

Väike ja kodune kaherühmaline Eralasteaed Pääsupoeg Viimsis võtab konkursi korras tööle õppejuhi, õpetaja, abiõpetaja. Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi. Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja […]

abiõpetaja, õpetaja, õppejuht


Tallinna Mustamäe Gümnaasium

Lisatud: 17. mai 2024

Tallinna Mustamäe Gümnaasium ootab oma kollektiivi uusi töötajaid: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, muusikaõpetaja, eesti keel teise keelena õpetaja, eripedagoog, […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele kui teise keele õpetaja, eripedagoog, hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja


Eesti Loodusmuuseum

Lisatud: 16. mai 2024

Eesti Loodusmuuseum on Eesti looduse mitmekesisuse talletaja ning keskkonnateadlikkuse majakas nii Eestis kui ka kaugemal. 2027. aastal avame uue Loodusmaja ja loodusmuuseum hakkab asuma […]

haridusjuht, loodusainete õpetaja


Tõnismäe Riigigümnaasium

Lisatud: 15. mai 2024

Tõnismäe Riigigümnaasium otsib matemaatikaõpetajat. Mida pakume? värskekoelist õppimise korraldust, koolivaheaegu, mis on enamasti su hingamispausiks, kaasaegset ja paindlikku töökorraldust, tasustatud tervisepäevi füüsiliseks ja vaimseks […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, hispaania keele õpetaja, matemaatikaõpetaja, prantsuse keele õpetaja


Paldiski lasteaed Sipsik

Lisatud: 14. mai 2024

Paldiski lasteaed Sipsik, eestikeelsele õppele ülemineku lasteaed, kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: rühmaõpetaja, 3,0 ametikohta (tööleasumine 1. augustil), muusikaõpetaja, 0,5 ametikohta (tööleasumine 1. augustil), […]

eripedagoog, haridustehnoloog, logopeed, majandusjuhataja, muusikaõpetaja, õppealajuhataja, rühmaõpetaja