Ahtme Kool

Lisatud: 20. märts 2023

Ahtme Kool võtab konkursi korras tööle alates 01.09.2023. a klassiõpetaja lihtsustatud õppel (eesti õppekeel) 1,0 ametikohaga, klassiõpetaja toimetulekuõppel 1,0 ametikohaga, klassiõpetaja hooldusõppel 1,0 ametikohaga, […]

eripedagoog, klassiõpetaja, koolipsühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog


Jõhvi Gümnaasium 

Lisatud: 17. märts 2023

Virumaa esimene riigigümnaasium Jõhvi Gümnaasium  ootab oma toreda meeskonnaga liituma ühiskonna- ja ajalooõpetaja (1,0), füüsikaõpetaja (1,0), keemiaõpetaja (1,0), matemaatikaõpetaja (1,0), eesti keele ja kirjanduse […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, füüsikaõpetaja, informaatikaõpetaja, inglise keele õpetaja, inimeseõpetuse õpetaja, keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, matemaatikaõpetaja, UPT koordinaator, võõrkeelte õpetaja


Jõhvi Gümnaasium 

Lisatud: 17. märts 2023

Virumaa esimene riigigümnaasium Jõhvi Gümnaasium  ootab oma toreda meeskonnaga liituma õppenõustajat (0,5). Nõudmised kandidaadile: tugispetsialisti kvalifikatsioon (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele […]

õppenõustaja


Toila Gümnaasium Ida-Virumaal

Lisatud: 16. märts 2023

Toila Gümnaasium Ida-Virumaal ootab 2023/2024 õppeaastal oma meeskonnaga liituma kunstiõpetajat (osaline koormus), keemia- ja füüsikaõpetajat, matemaatikaõpetajat, eesti keele ja kirjanduse õpetajat, gümnaasiumi loodusainete õpetajat. […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, keemia- ja füüsikaõpetaja, kunstiõpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja


Jõhvi Vene Põhikool

Lisatud: 1. märts 2023

Jõhvi Vene Põhikool ootab 1. septembrist 2023. a oma meeskonda varase keelekümblusklassi õpetaja, I kooliaste (1,0 koormusega), eesti keele õpetaja (1,0 koormusega), eestikeelne õpetaja […]

eesti keele õpetaja, eestikeelne õpetaja, keelekümblusklassi õpetaja


Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool

Lisatud: 27. veebr. 2023

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool otsib 2023/2024. õppeaastal oma meeskonda keelekümblusklassi õpetajat, eesti keele kui teise keele õpetajat, inglise keele õpetajat, matemaatikaõpetajat eesti keeles, muusikaõpetajat eesti […]

eesti keele kui teise keele õpetaja, inglise keele õpetaja, keelekümblusklassi õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, kunstiõpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja