Paide Gümnaasium

Lisatud: 16. mai 2022

Paide Gümnaasium ootab oma ägedasse ja avatud meeskonda matemaatikaõpetajat. Kui ka Sinu jaoks on oluline: õppimine väiksemates rühmades, õppimine ja areng, õppijakesksus ja koostöö, […]

matemaatikaõpetaja


Türi Põhikool

Lisatud: 13. mai 2022

Türi Põhikool ootab oma tegusasse kollektiivi õppejuhti (1 koht); Kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid. arendusjuhti (1 koht); Kandidaatidelt ootame […]

arendusjuht, eesti keele õpetaja, eripedagoog, inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, õppejuht


Paide Hillar Hanssoo Põhikool

Lisatud: 13. mai 2022

Paide Hillar Hanssoo Põhikool otsib muusikaõpetajat (0,5 ak). Kandidaadilt ootame õppijakeskset lähenemist, koostöö väärtustamist, ettevõtlikkust ja paindlikkust. Tööleasumine 24.08.2022. a. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele […]

muusikaõpetaja


Retla-Kabala Kool

Lisatud: 12. mai 2022

Retla-Kabala Kool Ootame alates 2022/2023. õppeaastast oma meeskonda füüsikaõpetajat (osaline koormus), klassiõpetajat (osaline koormus), väikeklassiõpetajat (lapsehooldspuhkusel oleva õpetaja asendajaks), pikapäevarühma kasvatajat (osaline koormus), psühholoogi […]

füüsikaõpetaja, klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja, psühholoog, tugiisik, väikeklassiõpetaja


Koeru Lasteaed Päikeseratas

Lisatud: 11. mai 2022

Koeru Lasteaed Päikeseratas kuulutab välja konkursi õpetaja(4,0 kohta) ja assistendi (1,0 kohta) leidmiseks. Õpetajana oled sobiv kandidaat, kui sul on erialane kõrgharidus või oled seda just omandamas, […]

lasteaiaõpetaja, lasteaiaõpetaja assistent


Paide Hammerbecki Põhikool

Lisatud: 10. mai 2022

Paide Hammerbecki Põhikool võtab alates 25. augustist 2022 konkursi korras tööle järgmised pedagoogid: eripedagoog, ühele õpilasele keskendunud õppe õpetajad (2. ja 3. kooliaste), väikeklassiõpetaja […]

abiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üks ühele õpetaja, väikeklassiõpetaja


Roosna-Alliku Põhikool

Lisatud: 9. mai 2022

Roosna-Alliku Põhikool ootab oma kooliperre õppejuhti (0,9 ametikohta), eesti keele õpetajat (1,0 ametikohta), liikumisõpetuse õpetajat (1,0 ametikohta), muusikaõpetajat (0,6 ametikohta), kunstiõpetuse õpetajat (0,3 ametikohta) […]

eesti keele õpetaja, kunstiõpetuse õpetaja, liikumisõpetuse õpetaja, muusikaõpetaja, õppejuht


Koigi Kool

Lisatud: 3. mai 2022

Koigi Kool võtab konkursi korras tööle geograafiaõpetaja (7.–9. klass, 6 õppetundi nädalas), eesti keele ja kirjanduse õpetaja (5.–6. klass, 10 õppetundi nädalas), eripedagoogi(0,5 ametikohta), logopeedi(0,5 ametikohta), muusikaõpetaja (1.–9. […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, geograafiaõpetaja, haridustehnoloog, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, kunstiõpetaja, logopeed, muusikaõpetaja, väikeklassiõpetaja