Käru Põhikool

Lisatud: 7. mai 2021

Käru Põhikool ootab oma väikese ja toetava kooliperega liituma klassiõpetajat, täiskoormus, eriklassi õpetajat, täiskoormus, inglise keele õpetajat, täiskoormus, lasteaiaõpetajat, täiskoormus, sotsiaalainete õpetajat, osaline koormus, […]

abiõpetaja, arvutiõpetaja, eriklassi õpetaja, folklooriõpetaja, inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, koduõppe õpetaja, lasteaiaõpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, sotsiaalainete õpetaja, vene keele õpetaja


Paide Hammerbecki Põhikool

Lisatud: 7. mai 2021

Paide Hammerbecki Põhikool võtab alates 23. augustist 2021. a konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja, inglise keele õpetaja. Avaldus, CV ja […]

hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja, inglise keele õpetaja


Türi Põhikool

Lisatud: 3. mai 2021

Türi Põhikool pakub järgmisest õppeaastast tööd matemaatikaõpetajale (1,0 kohta), eripedagoogile (1,0 kohta). Tööleasumine 23. augustil 2021. Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, lisaks […]

eripedagoog, matemaatikaõpetaja


Roosna-Alliku Põhikool

Lisatud: 24. märts 2021

Roosna-Alliku Põhikool ootab oma kooliperre eesti keele ja kirjanduse õpetajat, vene keele õpetajat. Roosna-Alliku Põhikool on väike ilus mõisakool, mis asub suures Paide linnas, […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, vene keele õpetaja


Imavere Põhikool

Lisatud: 23. märts 2021

Imavere Põhikool Kiigevere tee 5, Imavere, Järvamaa ootab just sind oma kooliperre, matemaatika-füüsikaõpetaja. Koolis on kaasaegne õpikeskkond, ettevõtlik eluhoiak, vahvad kolleegid ja õpilased, sportlik […]

matemaatika- ja füüsikaõpetaja