Jõgeva Põhikool

Lisatud: 7. juuni 2021

Jõgeva Põhikool ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda koolipsühholoogi (1 AK) , eripedagoogi-väikeklassiõpetajat (1 AK, vajalik  ettevalmistus tööks kõnepuuetega lastega). Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda ning […]

eripedagoog-väikeklassiõpetaja, koolipsühholoog


Kiigemetsa Kool Jõgevamaal

Lisatud: 1. juuni 2021

Kiigemetsa Kool Jõgevamaal (hariduslike erivajadustega laste põhikool) otsib oma meeskonda 0,5 koormusega eripedagoogi. Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus töötada erivajadustega lastega, teadmised […]

eripedagoog


C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool

Lisatud: 31. mai 2021

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool ootab oma kollektiivi konkursi korras 2021/2022. õppeaastast bioloogia-, loodus– ja geograafiaõpetajat, lasteaia õppealajuhatajat-loodusainete õpetajat alates 16.8.2021. Avaldus, CV […]

loodus- ja geograafiaõpetaja, õppealajuhataja-loodusainete õpetaja


Vaimastvere Kool

Lisatud: 31. mai 2021

Vaimastvere Kool otsib oma meeskonda klassiõpetajat (1,0), vene keele õpetajat (0,5). Avaldus ja dokumendid esitada hiljemalt 15. juuniks 2021 aadressil Vaimastvere Kool, Vaimastvere, Jõgeva […]

klassiõpetaja, vene keele õpetaja


Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium

Lisatud: 31. mai 2021

Mustvee Kool (Tartu t 11, Mustvee) ja Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) võtavad tööle õppealajuhataja, kes on valmis töötama kahes ühise juhtimise all olevas […]

õppealajuhataja


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi

Lisatud: 30. mai 2021

Alates 1. septembrist 2021 lisandub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi  koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 130. […]

eripedagoog, huvijuht-noorsootöötaja, koolipsühholoog, õppejuht, sotsiaalpedagoog