Kihnu Kool

Lisatud: 18. nov. 2021

Kihnu Kooli visioon on olla tunnustatud nüüdisaegse õpikäsitusega, Kihnu kultuuri väärtustav, kasvu- ja õpiröömu hoidev kogukonnakool, mis võimaldab igal õpilasel võimetekohase hariduse omandamist. Väärtustame […]

õppealajuhataja