Maarjamaa Hariduskolleegium

Lisatud: 23. apr. 2024

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus (Tapa, Linda10) ootab oma meeskonda: inglise keele õpetajat, loodusainete õpetajat, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat, käsitöö- ja […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, inglise keele õpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, loodusainete õpetaja, psühholoog, tehnoloogiaõpetaja


Aseri Kool

Lisatud: 23. apr. 2024

Aseri Kool korraldab avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele: kunsti- ja tööõpetuse ning kodunduse õpetaja (1,0 ametikohta), kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta), vene keele ja kirjanduse […]

abiõpetaja, inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, kunsti- ja tööõpetuse ning kodunduse õpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja, psühholoog, tehnoloogiaõpetaja, vene keele ja kirjanduse õpetaja


Väike-Maarja Gümnaasium

Lisatud: 22. apr. 2024

Väike-Maarja Gümnaasium Väärt kool Virumaal ootab alates 2024/2025. õppeaastast oma kooliperre kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid: saksa keele õpetaja (0,5 ametikohta), põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja […]

klassiõpetaja, loodusainete õpetaja, saksa keele õpetaja, tehnoloogiaõpetaja


Kadrina Vallavalitsus

Lisatud: 17. apr. 2024

Kadrina Vallavalitsus otsib Kadrina Kunstidekoolile direktorit. Kadrina Kunstidekool on Kadrina valla huvikool, kus antakse muusika- ja kunstialast huviharidust. Koolis õpetavad oma ala professionaalid ja […]

direktor


Sõmeru Lasteaed Pääsusilm

Lisatud: 5. apr. 2024

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm otsib oma meeskonda: eripedagoogi (1,0 ametikohta). Kandideerimiseks palume saata avaldus,  CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 5. maiks 2024 […]

eripedagoog


Rakvere Waldorfkool

Lisatud: 27. märts 2024

Rakvere Waldorfkool otsib oma kollektiivi: klassiõpetajat, matemaatikaõpetajat, muusikaõpetajat. Sooviavaldus ja elulookirjeldus aga ka töökohta puudutavad küsimused on oodatud aadressil eva-liina@rakverewaldorfkool.ee.

klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja