Sõmeru Lasteaed Pääsusilm

Lisatud: 11. juuni 2021

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm võtab tööle lasteaiaõpetaja (1,0 kohta). Kandidaadilt eeldame vastavust õpetaja kvalifikatsioonile, lapsesõbralikkust ja loovust, väga head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohusetundlikkust ja algatusvõimet, […]

lasteaiaõpetaja


Rakvere Triinu Lasteaed

Lisatud: 10. juuni 2021

Rakvere Triinu Lasteaed kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja (1,0 tähtajatu leping) ametikoha täitmiseks alates õppeaastast  2021/2022 tööleasumisega 9. augustil 2021. Kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsioonile, […]

õppealajuhataja


Informaatikaõpetaja

Lisatud: 8. juuni 2021

Lääne-Virumaa Otsin tööd Lääne-Virumaal informaatikaõpetaja (arvutiõpetuse õpetaja) / haridustehnoloogi / robootikaringi juhendajana. Hariduselt informaatikaõpetaja lisaerialaga haridustehnoloog. Kogemused ka robootikaringide läbiviimisel. Lisainfo Karolin Kask, kase.karolin@gmail.com

haridustehnoloog, informaatikaõpetaja, robootikaringi juhendaja


Viru-Nigula Vallavalitsus

Lisatud: 7. juuni 2021

Viru-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vasta Kooli direktori ametikohale. Avaldus (kaaskiri), ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, CV koos palgasooviga esitada Viru-Nigula […]

direktor


Haljala lasteaed Pesapuu

Lisatud: 7. juuni 2021

Haljala lasteaed Pesapuu ootab oma tegusasse meeskonda rühmaõpetajat 1,0, liikumisõpetajat 1,0, eripedagoogi 1,0, logopeedi 1,0.  Kandidaatidelt ootame vastavust antud ametikohtade kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks palume saata […]

eripedagoog, liikumisõpetaja, logopeed, rühmaõpetaja


Rakke Kool

Lisatud: 7. juuni 2021

Rakke Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele: muusikaõpetuse õpetaja (15 tundi, võimalus töötada Rakke lasteaias Leevike), informaatika lõimituna ainetundidesse (11 tundi), eriklassi õpetaja […]

eriklassi õpetaja, muusikaõpetaja


Rakvere Waldorfkool

Lisatud: 2. juuni 2021

Rakvere Waldorfkool ootab 2021/2022. õppeaastaks oma kollektiivi gümnaasiumi keemia-füüsikaõpetajat. Sooviavaldus ja elulookirjeldus ning lisaküsimused on oodatud aadressil eva-liina@rakvereawaldorfkool.ee.

keemia- ja füüsikaõpetaja


Rakvere Waldorfkool

Lisatud: 2. juuni 2021

Rakvere Waldorfkool ootab 2021/2022. õppeaastaks oma kollektiivi gümnaasiumi matemaatikaõpetajat. Sooviavaldus ja elulookirjeldus ning lisaküsimused on oodatud aadressil eva-liina@rakvereawaldorfkool.ee.

matemaatikaõpetaja


Vinni-Pajusti Gümnaasium

Lisatud: 31. mai 2021

Vinni-Pajusti Gümnaasium ootab oma kooliperre alates 2021/22. õa täiskohaga gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajat.  Pakume häid töötingimusi (omaette kabinet ja õpetaja tööruum), kabinetis […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja


Lehtse Kool

Lisatud: 25. mai 2021

Lehtse Kool kuulutab välja konkursi 2021/22. õppeaastal järgmiste ametikohtade täitmiseks: lasteaiaõpetaja 1,0, klassiõpetaja 1,0, ja osalise töökoormusega matemaatika-, keemia-, muusikaõpetaja ning robootikaringi juhendaja. Avaldus, […]

keemiaõpetaja, klassiõpetaja, lasteaiaõpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, robootikaringi juhendaja