Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Lisatud: 26. mai 2022

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool pakub tööd matemaatikaõpetajale (1,0), eripedagoogile (eriklassi õpetaja) 1,0, kehalise kasvatuse õpetajale 1,0. Ootame kandideerima rõõmsameelset õpetajat, kes peab oma töös […]

eripedagoog, kehalise kasvatuse õpetaja, matemaatikaõpetaja


Pärnu Tammsaare Kool

Lisatud: 26. mai 2022

Pärnu Tammsaare Kool ootab oma meeskonda erialase magistriharidusega: eesti keele õpetajat (1,0 AK), kes on valmis uuteks väljakutseteks, on nõus läbima keelekümbluskoolitusi ning õpetama […]

eesti keele õpetaja, loodusainete õpetaja


Pärnu Vanalinna Põhikool

Lisatud: 26. mai 2022

Pärnu Vanalinna Põhikool otsib oma meeskonda alates 1. septembrist 2022 poiste töö- ja tehnoloogiaõpetajat (1,0). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt  […]

töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Pärnu-Jaagupi Põhikool

Lisatud: 23. mai 2022

Pärnu-Jaagupi Põhikool võtab konkursi korras tööle alates 22.08.2022 eripedagoogi (1,0 ametikohta), inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta), kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta), õpetaja abi (1,0 […]

eripedagoog, inglise keele õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, õpetaja abi


Pärnu Vabakool

Lisatud: 23. mai 2022

Pärnu Vabakool ootab uuest õppeaastast sind, klassiõpetaja (0,8 ak), inglise keele õpetaja (1,5 ak), tehnoloogiaõpetaja (0,4 ak). Kandidaadilt ootame vaimustust valitud eriala suhtes, lastega […]

inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Audru Kool

Lisatud: 20. mai 2022

Audru Kool võtab konkursi korras tööle keemia- ja bioloogiaõpetaja (1,0 ametikoht), koolipsühholoogi (0,75 ametikohta). Tööleasumise aeg on augustis 2022. Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate […]

keemia- ja bioloogiaõpetaja, koolipsühholoog


Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Lisatud: 16. mai 2022

Tahkuranna Lasteaed-Algkool kutsub oma meeskonda sünergiat loovaid ja hoolivaid kolleege kooli muusikaõpetaja 0,3 ametikohta; huvijuhi 0,25 ametikohta, võib asuda alles haridust omandama; pikapäevarühma õpetaja […]

huvijuht, muusikaõpetaja, pikapäevarühma õpetaja


Pärnu Vanalinna Põhikool

Lisatud: 9. märts 2022

Pärnu Vanalinna Põhikool pakub tööd eripedagoog (0,5), logopeed (0,5), koolipsühholoogi (0,5). Võib pakkuda teenust e-teenusena veebi vahendusel. Pakume kaasaegset ja arenevat töökeskkonda, toetavat ja […]

eripedagoog, koolipsühholoog, logopeed