Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Lisatud: 16. mai 2021

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool kuulutab välja konkursi vaba ametikoha täitmiseks alates 2021–2022. õa inglise keele õpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks esimeses ja teises kooliastmes. Kasuks […]

inglise keele õpetaja


Audru Kool

Lisatud: 14. mai 2021

Audru Kool võtab konkursi korras tööle matemaatika- ja füüsikaõpetaja (1,0 ametikoht), klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkuse asendaja). Tööleasumise aeg on augustis 2021. Kandideerimisavaldus, CV ning haridust tõendavate […]

klassiõpetaja, matemaatika- ja füüsikaõpetaja


Pärnu Ülejõe Põhikool

Lisatud: 13. mai 2021

Pärnu Ülejõe Põhikool Parim koht heade ideede teostamiseks! Meie ettevõtlik ja uuendustele suunatud kool otsib oma kollektiivi: eesti keele õpetajat (1,0 ak), tehnoloogiaõpetajat (1,0 […]

eesti keele õpetaja, loodusainete õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Põhja-Pärnumaa vald

Lisatud: 12. mai 2021

Põhja-Pärnumaa valla haridusasutused ootavad oma toredatesse kollektiividesse järgmisi spetsialiste: Vändra Lasteaed eripedagoog/logopeed, õppealajuhataja, õpetajad Info jaana.novikov@pparnumaa.ee, 5330 2992.   Pärnjõe Kool matemaatikaõpetaja Info kool@parnjoe.edu.ee, […]

arvutiõpetaja, eripedagoog/logopeed, klassiõpetaja, kogukonna- ja kultuurijuht, matemaatikaõpetaja, õpetajad, õppealajuhataja, õppejuht, psühholoog


Pärnu-Jaagupi Põhikool

Lisatud: 11. mai 2021

Seoses koolipere suurenemisega võtab Pärnu-Jaagupi Põhikool konkursi korras tööle alates 21.08.2021 klassiõpetaja (1,0 ametikohta). Nõudmised kandidaadile: hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus, algatusvõime ja loovus, korrektsus […]

klassiõpetaja


Pärnu Kesklinna lasteaed

Lisatud: 7. mai 2021

Pärnu Kesklinna lasteaed kuulutab välja konkursi õpetaja ja eripedagoogi ametikoha täitmiseks. Orienteeruv tööleasumise aeg on 23. august 2021. a. Avaldus, CV ja haridust tõendavad […]

eripedagoog, lasteaiaõpetaja


Pärnu Mai Kool

Lisatud: 7. mai 2021

Pärnu Mai Kool kuulutab välja konkursi järgmiste vabade ametikohtade täitmiseks alates 2021/2022. õa: matemaatikaõpetaja (2,0), töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,5), eripedagoog-väikeklassiõpetaja (1,0). Kandidaadilt ootame: […]

eripedagoog-väikeklassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Pärnu Vana-Sauga Lasteaed

Lisatud: 6. mai 2021

Pärnu Vana-Sauga Lasteaed võtab tööle lasteaiaõpetajad (1 asenduskoht, 2 alalist kohta), tööleasumisega augustis 2021. a. Sobid õpetajaks, kui sul on erialane kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, […]

lasteaiaõpetaja


Uulu Lasteaed

Lisatud: 6. mai 2021

Uulu Lasteaed ootab oma kollektiivi alates 23. augustist lasteaiaõpetajat 1,0 ametikohaga. Kandidaadilt ootame: vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust, tahet ja oskusi toetada […]

lasteaiaõpetaja


Tõstamaa Keskkool

Lisatud: 29. apr. 2021

Tõstamaa Keskkool ootab mõisakooli perre gümnaasiumi matemaatikaõpetajat (täis- või osaline koormus, asendaja lapsepuhkuse ajaks), keemia- ja füüsikaõpetajat (täis- või osaline koormus). Tööleasumine on 23. […]

keemia- ja füüsikaõpetaja, matemaatikaõpetaja