Põlva Kool

Lisatud: 19. mai 2022

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2022/2023. õppeaastaks huvijuht (1,0 kohta), eripedagoog (1,0 kohta). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad […]

eripedagoog, huvijuht


Põlva Gümnaasium

Lisatud: 16. mai 2022

Põlva Gümnaasium võtab alates augustist 2022 tööle füüsikaõpetaja, muusikaõpetaja. Põlva Gümnaasiumi eesmärk on pakkuda kvaliteetset üldkeskharidust õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas, kus õppetöö toimub […]

füüsikaõpetaja, muusikaõpetaja


Saverna Põhikool

Lisatud: 13. mai 2022

Saverna Põhikool ootab oma särasilmsesse kollektiivi 2022/2023. õppeaastast uusi liikmeid järgmistele ametikohtadele: eripedagoog-logopeed (0,5+0,5), haridustehnoloog (0,25), töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (6 tundi nädalas). Avaldus, […]

eripedagoog-logopeed, haridustehnoloog, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Krootuse Põhikool

Lisatud: 5. mai 2022

Krootuse Põhikool ootab 2022/23. õa oma meeskonda osalise tööajaga klassiõpetajat (0,7 ametikohta), ajalooõpetajat (0,3 ametikohta), kehalise kasvatuse õpetajat (0,7 ametikohta), eripedagoogi (0,25 ametikohta). Oled […]

ajalooõpetaja, eripedagoog, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja


Räpina Ühisgümnaasium

Lisatud: 21. apr. 2022

Räpina Ühisgümnaasium pakub tööd kunstiõpetuse õpetaja 0,6 ametikohale. Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. eripedagoogi 1,0 ametikohale (lapsehoolduspuhkuse asendajaks). Kandideerijatel nõutav […]

eripedagoog, kunstiõpetuse õpetaja


Kanepi Gümnaasium

Lisatud: 24. märts 2022

Kanepi Gümnaasium ootab oma toredasse kollektiivi 2022/2023. õppeaastast uusi liikmeid järgmistele ametikohtadele: saksa keele õpetaja (osalise koormusega), klassiõpetaja (koormus kokkuleppel), eripedagoog, informaatikaõpetaja (osalise koormusega), […]

eripedagoog, haridustehnoloog, huvijuht, informaatikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, saksa keele õpetaja