Räpina Ühisgümnaasium

Lisatud: 19. nov. 2020

Räpina Ühisgümnaasium pakub tööd sotsiaalpedagoogile lapsehoolduspuhkuse ajaks 1,0 ametikohaga. Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõue on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse. Tööleasumine esimesel võimalusel. Kandideerimisavaldus, CV ning haridust […]

sotsiaalpedagoog


Johannese Kool Rosmal Põlvamaal

Lisatud: 11. nov. 2020

Johannese Kool Rosmal Põlvamaal otsib klassiõpetajat. Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu. CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 25. novembriks […]

klassiõpetaja