Räpina lasteaed Vikerkaar

Lisatud: 14. veebr. 2021

Räpina lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi 1,0 koormusega logopeedi. Peamised tööülesanded on: selgitada välja kõneravi vajavad lapsed ning toetada nende õpet ja arengut vastavalt […]

logopeed


Räpina lasteaed Vikerkaar

Lisatud: 14. veebr. 2021

Räpina lasteaed Vikerkaar otsib oma kollektiivi 0,9 koormusega eripedagoogi. Peamised tööülesanded: selgitada koostöös teiste spetsialistidega arenguliste ja/või hariduslike erivajadustega lapsed ja toetada eripedagoogiliste vahendite/võtetega […]

eripedagoog