Nõo lasteaed Krõll

Lisatud: 6. veebr. 2023

Nõo lasteaed Krõll otsib oma meeskonda hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerijat, koormus 0,5. Kandidaadilt ootame: vastavust lasteasutuse eripedagoogi kvalifikatsiooninõuetele, juhtimispädevust, koolieelse lasteasutuse seaduse tundmist. […]

hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerija


 Nõo lasteaed Krõll

Lisatud: 6. veebr. 2023

 Nõo lasteaed Krõll otsib oma meeskonda logopeedi, koormus 1,0. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi […]

logopeed


Tartu Lasteaed Kannike

Lisatud: 2. veebr. 2023

Tartu Lasteaed Kannike ootab oma sõbralikku perre muusikaõpetajat 0,5, erispetsialisti (logopeedi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi või psühholoogi). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata e-aadressil […]

erispetsialist, muusikaõpetaja


Nõo Põhikool

Lisatud: 31. jaan. 2023

Nõo Põhikool võtab tööle õpilasnõustaja (koormus 0,5 ametikohta). Töö kirjeldus Õpilase haridusliku erivajaduse märkamine ja hindamine ning õpilase toetamine, esmatasandi psühholoogiline nõustamine, sotsiaalprobleemide ennetamine […]

õpilasnõustaja