Tartu Lasteaed Piilupesa

Lisatud: 27. mai 2022

Tartu Lasteaed Piilupesa kuulutab välja konkursi logopeedi (1,0, august 2022), õpetaja (1,0, august 2022), draamaõpetaja (0,5, september 2022) ametikohtadele. Avaldus, CV ning koolieelse lasteasutuse […]

draamaõpetaja, lasteaiaõpetaja, logopeed


Tartu Luterlik Peetri Kool

Lisatud: 26. mai 2022

Tartu Luterlik Peetri Kool kutsub oma kollektiivi psühholoogi (1,0 või kokkuleppel), kes näeb oma tulevikku kogukondlikus koolis, mis lähtub kaasavast haridusest ning kooli ja […]

psühholoog


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Lisatud: 26. mai 2022

Tartu Jaan Poska Gümnaasium ootab uuest õppeaastast oma meeskonda psühholoogi (0,75). Saada meile oma sooviavaldus koos kõrgharidust tõendavate dokumentidega 19. juuniks (k. a) aadressil […]

psühholoog


Luunja Lasteaed Midrimaa 

Lisatud: 26. mai 2022

Luunja Lasteaed Midrimaa  ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat, logopeedi. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saada hiljemalt 6. juuniks e-aadressil lasteaed@luunja.ee. Tööleasumise aeg on augustis 2022. Info […]

lasteaiaõpetaja, logopeed


Võnnu Keskkool

Lisatud: 24. mai 2022

Võnnu Keskkool ootab 2022/2023. õppeaastast kooliperega liituma suure südamega tulevikukujundajaid: bioloogiaõpetajat, geograafiaõpetajat, keemiaõpetajat, eesti keele õpetajat, psühholoogi, huvijuhti, ja õpetajat või tugispetsialisti, kelle silmasära […]

bioloogiaõpetaja, eesti keele õpetaja, geograafiaõpetaja, huvijuht, keemiaõpetaja, psühholoog, tugispetsialist


Kõrveküla Põhikool

Lisatud: 24. mai 2022

Kõrveküla Põhikool võtab konkursi korras tööle õpetajaid järgmistele ametikohtadele: eesti keele ja kirjanduse õpetaja  (1,0 ametikohta), matemaatikaõpetaja (0,8 ametikohta), tehnoloogiaõpetuse õpetaja  (0,5 ametikohta), käsitöö- ja kodunduse […]

ajalooõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Konguta Kooli Lasteaed Tartumaal Elva vallas

Lisatud: 22. mai 2022

Konguta Kooli Lasteaed Tartumaal Elva vallas otsib oma meeskonda rõõmsameelset ja teotahtelist lasteaiaõpetajat (1,0). Meie väärtustame last, tema arengut ning püüdleme tulevikus edukalt toimetuleva […]

lasteaiaõpetaja


Laeva Põhikool Tartumaal

Lisatud: 20. mai 2022

Laeva Põhikool Tartumaal ootab oma meeskonda 2022/23. õppeaastal osalise tööajaga õpetajaid ja teisi spetsialiste eesti keel ja kirjanduse õpetaja (0,8 ametikohta) inglise keele õpetaja […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, infojuht-haridustehnoloog, inglise keele õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, tugispetsialist


Rõngu Keskkool

Lisatud: 19. mai 2022

Rõngu Keskkool ootab oma sõbralikku kollektiivi täiskohaga klassiõpetajat, eripedagoogi, eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Tööleasumise aeg 22.08.2022. CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, klassiõpetaja


Tartu Lasteaed Naerumaa

Lisatud: 19. mai 2022

Tartu Lasteaed Naerumaa otsib multitalente: õpetajat (1.0), õpetaja abi (1.0), eripedagoogi (1.0). Kandideeri meile kui arvad, et iga päev võiks olla äge ja vaheldusrikas, […]

eripedagoog, lasteaiaõpetaja, lasteaiaõpetaja abi