Luunja Lasteaed Midrimaa

Lisatud: 16. juuni 2024

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda logopeedi. Sooviavaldust ja CV-d ootame e-aadressil luunja.lasteaed@midrimaa.edu.ee hiljemalt 28. juuliks 2024. a. Pakume kaasaegset töökeskkonda, toetavaid tugispetsialiste, tööalaseid […]

logopeed


Tartu Waldorfgümnaasium

Lisatud: 11. juuni 2024

Tartu Waldorfgümnaasium otsib sotsiaalpedagoogi, logopeedi (asenduskoht)! Sobivalt kandidaadilt ootame huvi waldorfpedagoogika vastu, oskust mõista ja suunata laste arengut, head koostöö- ja suhtlemisoskust, vastavust kvalifikatsiooninõuetele. […]

logopeed, sotsiaalpedagoog


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Lisatud: 10. juuni 2024

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab uuest õppeaastast oma kooliperre psühholoogiaõpetajat (osalise koormusega), õpilasnõustajat (1,0 ametikohta). Sind ootab ees aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond, […]

õpilasnõustaja, psühholoogiaõpetaja


Tartu Kesklinna Kool

Lisatud: 7. juuni 2024

Tartu Kesklinna Kool võtab 1. septembrist 2024 tööle väikerühma õpetaja põhiainetes (I–II kooliaste) koormusega 1,0 ametikohta. Nõutav eripedagoogi või klassiõpetaja kvalifikatsioon. Avaldus, CV ja […]

väikerühma õpetaja


Elva Perekeskus

Lisatud: 5. juuni 2024

Elva Perekeskus ootab oma tiimi 1,0 koormusega logopeedi. Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirja ja haridust tõendavate dokumentidega  e-aadressil maria-kristiina.frei@elva.ee. Lisainfo Tiina Trees, 5682 […]

logopeed


Tartu Lasteaed Krõll

Lisatud: 5. juuni 2024

Tartu Lasteaed Krõll Anne 67 võtab tööle tasandusrühma logopeedi koormusega 1,0 põhikoht, üldlogopeedi koormusega 1,0 põhikoht. Kandidaadilt ootame vastavust  lasteasutuse kvalifikatsiooninõuetele või nende omandamist […]

logopeed, tasandusrühma õpetaja


Ilmatsalu Põhikool

Lisatud: 4. juuni 2024

Ilmatsalu Põhikool ootab oma kollektiivi inglise keele asendusõpetajat, eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Dokumendid (taotlus, CV ning koopiad isikut ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, kehtivast […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, inglise keele õpetaja


Sõmeru Lasteaed Pääsusilm

Lisatud: 3. juuni 2024

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm otsib oma meeskonda eripedagoogi (1,0 ametikohta). Kandideerimiseks palume saata avaldus,  CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25. juuniks 2024 […]

eripedagoog


Saksa keele õpetaja

Lisatud: 21. mai 2024

Otsin poole kohaga tööd saksa keele õpetajana Tartus. Tel 5695 1377 (SMS, helistan tagasi).

saksa keele õpetaja