Keeni Põhikool

Lisatud: 24. mai 2024

Keeni Põhikooli koolipere ootab enda hulka tegusat logopeedi koormusega 1,0 ametikohta. Tööülesanded: • lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine (diagnostika), • kõnepuuete […]

logopeed


Keeni Põhikool

Lisatud: 24. mai 2024

Keeni Põhikool ootab tööle inglise keele õpetajat koormusega 1,0 ametikohta. Saad kasutada oma keeleoskusi ja aidata lastel areneda. Maakoolis väärtustatakse koostööd ja meeskonnatööd, toetatakse uuenduslikke õpetamismeetodeid. Abiks […]

inglise keele õpetaja


Keeni Põhikool

Lisatud: 24. mai 2024

Keeni Põhikool ootab kooliperre ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat koormusega 0,6 ametikohta. Ettevõtlik maakool otsib ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat. Märkame andekaid ja koolil on suur kogemus kaasava hariduse […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja


Puka Kool, Pühajärve Põhikool ja Keeni Põhikool

Lisatud: 24. mai 2024

Puka Kool, Pühajärve Põhikool ja Keeni Põhikool ootavad oma kollektiivi saksa keele õpetajat. Juhul, kui oled aktiivne ja soovid panustada kolme Otepää valla põhikooli võõrkeelte õpetamisse, […]

saksa keele õpetaja


Puka Kool

Lisatud: 24. mai 2024

Puka Kool võtab tööle täiskohaga klassiõpetaja. Kandideerimiseks palume saata avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega aadressil kool@puka.edu.ee  hiljemalt 7. juuniks 2024. Täiendav info telefonil 501 8803, Tanel Meiel […]

klassiõpetaja


Valga Gümnaasium

Lisatud: 13. mai 2024

Valga Gümnaasium ootab oma tegusa koolipere liikmeks matemaatikaõpetajat, eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 27.05.2024, saates need aadressil J. Kuperjanovi […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, koolipsühholoog, matemaatikaõpetaja