Kalmetu Põhikool

Lisatud: 4. veebr. 2021

Kalmetu Põhikool kuulutab välja konkursi osalise tööajaga (0,5) logopeedi Sooviavaldusi koos CV ja motivatsioonikirjaga ootame 1. märtsiks aadressil kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee.

logopeed