Värska Gümnaasium

Lisatud: 25. mai 2020

Värska Gümnaasium ootab alates 2020/2021. õppeaastast oma meeskonda järgmiste õppeainete õpetajaid: ajalugu ja ühiskonnaõpetus 1,0 ametikohta, vene keel 0,7 ametikohta, kehaline kasvatus (tüdrukutele) 0,5 […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, vene keele õpetaja


Antsla Gümnaasium

Lisatud: 4. mai 2020

Antsla Gümnaasium võtab konkursi korras tööle sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta). Tähtajaline tööleping ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Tööleasumine 24.08.2020. Kandideerimiseks saada CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni […]

sotsiaalpedagoog