KATEGOORIA
Töökuulutused

Õpetajate Lehe tööpakkumiste andmebaas

Maardu Gümnaasium

Lisatud: 17. mai 2022

abiõpetaja, eripedagoog, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, kunstiõpetaja, matemaatikaõpetaja, õppejuht, pikapäevarühma õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Keila Kool

Lisatud: 16. mai 2022

abiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, haridustehnoloog, huvijuht, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, klassiõpetaja, rahvatantsuõpetaja

Paide Hammerbecki Põhikool

Lisatud: 10. mai 2022

abiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üks ühele õpetaja, väikeklassiõpetaja

Loksa Gümnaasium

Lisatud: 9. mai 2022

abiõpetaja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, geograafiaõpetaja, keemia- ja loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, õpiabiõpetaja