KATEGOORIA
Töökuulutused

Õpetajate Lehe tööpakkumiste andmebaas

Emili kool

Lisatud: 29. märts 2023

abiõpetaja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, hispaania keele õpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, kunsti- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, psühholoog, vene keele õpetaja

Kiili Lasteaed

Lisatud: 28. märts 2023

lasteaiaõpetaja, lasteaiaõpetaja abi, lasteaiaõpetaja assistent, liikumisõpetaja, logopeed, muusikaõpetaja

Võru Kreutzwaldi Kool

Lisatud: 28. märts 2023

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, inglise keele õpetaja, muusikaõpetaja, ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetaja

Narva Gümnaasium

Lisatud: 27. märts 2023

eesti keele kui teise keele õpetaja, geograafiaõpetaja, keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, uurimis- ja praktiliste tööde koordinaator

Rakvere Vabaduse Kool

Lisatud: 27. märts 2023

abiõpetaja, eesti keele kui teise keele õpetaja, eesti keele õpetaja, inglise keele õpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja

Tartu Luterlik Peetri Kool

Lisatud: 27. märts 2023

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog, koduõppe koordinaator, liikumisõpetaja, matemaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, psühholoog

Vormsi Lasteaed-Põhikool Läänemaal Vormsi saarel

Lisatud: 20. märts 2023

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, muusika- ja liikumisõpetuse õpetaja, muusikaõpetaja, rootsi keele õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja

Võnnu Keskkool

Lisatud: 20. märts 2023

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog või õpiabiõpetaja, informaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, sotsiaalpedagoog

Kirivere Kool

Lisatud: 17. märts 2023

füüsikaõpetaja, klassiõpetaja, muusikaõpetaja, saksa keele õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja