Kanepi Gümnaasium

Lisatud: 5. märts 2021

Kanepi Gümnaasium võtab 2021/2022. õppeaastast konkursi korras tööle saksa keele õpetaja (osalise koormusega), 2 klassiõpetajat (osalise koormusega), eripedagoogi(osalise koormusega), logopeedi (osalise koormusega lapsepuhkusel viibiva […]

eripedagoog, klassiõpetaja, logopeed, matemaatikaõpetaja, saksa keele õpetaja


Haapsalu Linna Algkool

Lisatud: 5. märts 2021

Haapsalu Linna Algkool ootab oma töökasse meeskonda klassiõpetajaid (2,0 kohta) esimeste klasside õpetajateks, huvijuhti (1,0 kohta). Meeskonnaliikmetelt eeldame tahet ja armastust lastega töötamiseks, usaldusväärsust […]

huvijuht, klassiõpetaja


Nõo lasteaed Krõll

Lisatud: 4. märts 2021

Nõo lasteaed Krõll otsib oma meeskonda logopeedi esialgu koormusega 0,5, sügisest koormusega 1,0. Tööleasumine on aprillis 2021. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad […]

logopeed


Aravete Keskkool

Lisatud: 4. märts 2021

Igast tõrust kasvab tamm! Aravete Keskkool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava logopeedi (osaline või täielik tööaeg), klassiõpetaja (III klass, tööle asumine august 2021). […]

klassiõpetaja, logopeed


Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus

Lisatud: 4. märts 2021

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus  kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi ja psühholoogi ametikohtade täitmiseks. Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab […]

logopeed, psühholoog


Kadrina Keskkool

Lisatud: 4. märts 2021

Kadrina Keskkool kuulutab välja konkursi vabaneva õppejuhi ametikoha täitmiseks. Õppejuhi kandidaadilt ootame varasemat kogemust eestvedavast rollist haridusasutuses, pedagoogilist magistriharidust ning praktilist õpetaja kogemust, sügavat […]

õppejuht


Tilsi Põhikool Põlvamaal

Lisatud: 3. märts 2021

Tilsi Põhikool Põlvamaal ootab oma meeskonda alates 12.04.2021 a logopeedi(koormus 0,7 koolis+0,3 Tilsi lasteaias). Oled sobiv, kui sul on erialane ettevalmistus ja tahe tegeleda […]

logopeed


Rae Vallavalitsus

Lisatud: 3. märts 2021

Rae Vallavalitsus ootab enda meeskonnaga liituma hariduse spetsialisti. Peamised teenistusülesanded nüüdisaegse õpikäsituse raamistiku loomine ja vastavate tegevuse koordineerimine, haridusprojektide koostamine ja koordineerimine, haridusstatistika haldamine […]

haridusspetsialist


Rae Vallavalitsus

Lisatud: 3. märts 2021

Rae Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Järveküla Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks.  Rae valla Järveküla Lasteaed tegutseb ühtse asutusena kahes eraldi asetsevas majas, mis kannavad […]

direktor


Tallinna 32. Keskkool

Lisatud: 3. märts 2021

Tallinna 32. Keskkool ootab uuest,  2021/2022. õppeaastast oma meeskonda matemaatikaõpetajat (osaline koormus), füüsikaõpetajat (osaline koormus), ajalooõpetajat (osaline koormus), psühholoogi. Kandidaatidelt ootame erialast kõrgharidust või […]

ajalooõpetaja, füüsikaõpetaja, matemaatikaõpetaja, psühholoog