Viljandi Kutseõppekeskus

Lisatud: 14. juuni 2021

Viljandi Kutseõppekeskus võtab tööle matemaatikaõpetaja, kelle põhitööks on matemaatika õpetamine kutsekeskhariduse tasemel (kitsas matemaatika). ettevõtlusõppe õpetaja, kelle põhitööks on majanduse ja ettevõtluse teooriaõppe läbiviimine tasemeõppes […]

autoerialade kutseõpetaja, ehituse eriala kutseõpetaja, ettevõtlusõppe õpetaja, inglise keele õpetaja, IT-kutseõpetaja, matemaatikaõpetaja


Räpina Ühisgümnaasium

Lisatud: 14. juuni 2021

Räpina Ühisgümnaasium ootab alates järgmisest õppeaastast oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat Kandideerija peab vastama õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (võib olla omandamisel). sotsiaalpedagoogi (lapsehoolduspuhkuse ajaks) […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, sotsiaalpedagoog


Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

Lisatud: 14. juuni 2021

Uuest 2021/2022 õppeaastast kuulutab Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium välja konkursi õpetaja leidmiseks vanglaosakonda: ajaloo-, kunstiajaloo ja ühiskonnaõpetaja – osakoormusega põhikooli- ja gümnaasiumiklassides 10 tundi nädalas […]

kunstiajaloo ja ühiskonnaõpetaja


Tamsalu Gümnaasium

Lisatud: 14. juuni 2021

Tamsalu Gümnaasium võtab konkursi korras tööle logopeedi ja huvijuhi. Kandideerimiseks saata hiljemalt 2. juuliks 2021 sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil info@tamsalukool.ee või Kesk 11, Tamsalu, 46106 Lääne-Virumaa. Tööleasumise […]

huvijuht, logopeed


Pärnu Raeküla Kool

Lisatud: 14. juuni 2021

Pärnu Raeküla Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele: klassiõpetaja (1,0 ametikoht) , eesti keele õpetaja (1,0 ametikoht), huvijuht ‒ õpikeskuse juhataja (asendaja […]

eesti keele õpetaja, huvijuht-õpikeskuse juhataja, klassiõpetaja


Jõgeva Põhikool

Lisatud: 14. juuni 2021

Jõgeva Põhikool ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda huvijuhti (1 AK). Avaldus, haridust tõendavad dokumendid, CV ja vabas vormis nägemus huvijuhi tööst Jõgeva Põhikoolis saata […]

huvijuht


Ruusa Põhikool

Lisatud: 11. juuni 2021

Ruusa Põhikool võtab alates 23. augustist tööle loodusainete õpetaja (osalise koormusega): bioloogia, 3 tundi, geograafia, 3 tundi, loodusõpetus, 4 tundi, keemia, 2 tundi, füüsika, […]

arvutiõpetuse õpetaja, logopeed, loodusainete õpetaja


Tartu Lasteaed Kannike

Lisatud: 11. juuni 2021

Tartu Lasteaed Kannike otsib oma meeskonda liikumisõpetajat (asenduskoht), muusikaõpetajat, logopeedi. Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 30.06.2021 aadressil […]

liikumisõpetaja, logopeed, muusikaõpetaja


Jõhvi Põhikool

Lisatud: 11. juuni 2021

Jõhvi Põhikool otsib alates 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda inglise keele õpetajat, psühholoogi. Jõhvi Vallavalitsus maksab alustava õpetaja toetust vastavalt volikogu 25.07.2019 nr 56 määrusele. […]

inglise keele õpetaja, psühholoog


Tartu Karlova Kool

Lisatud: 11. juuni 2021

Tartu Karlova Kool vajab järgmisest õppeaastast eripedagoogi 1,0 kohaga, psühholoogi 1,0 kohaga, sotsiaalpedagoogi 1,0 kohaga. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-postile […]

eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog