Ahtme Kool

Lisatud: 20. märts 2023

Ahtme Kool võtab konkursi korras tööle alates 01.09.2023. a klassiõpetaja lihtsustatud õppel (eesti õppekeel) 1,0 ametikohaga, klassiõpetaja toimetulekuõppel 1,0 ametikohaga, klassiõpetaja hooldusõppel 1,0 ametikohaga, […]

eripedagoog, klassiõpetaja, koolipsühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog


Vormsi Lasteaed-Põhikool Läänemaal Vormsi saarel

Lisatud: 20. märts 2023

Vormsi Lasteaed-Põhikool Läänemaal Vormsi saarel otsib eesti keele ja kirjanduse õpetajat (täiskoormus), klassiõpetajat (olenevalt profiilist võimalik kuni täiskoormus), rootsi keele õpetajat (4–8 ainetundi ja […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, klassiõpetaja, muusika- ja liikumisõpetuse õpetaja, muusikaõpetaja, rootsi keele õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja


Võnnu Keskkool

Lisatud: 20. märts 2023

Võnnu Keskkool ootab 2023/2024. õppeaastast kooliperega liituma suure südamega tulevikukujundajaid: eesti keele ja kirjanduse õpetajat, muusikaõpetajat, informaatikaõpetajat, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi või õpiabiõpetajat, kelle silmasära ja […]

eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eripedagoog või õpiabiõpetaja, informaatikaõpetaja, muusikaõpetaja, sotsiaalpedagoog


Tallinna Südalinna Kool

Lisatud: 20. märts 2023

Tallinna Südalinna Kool Kodune kool kesklinna südames ootab 2023/2024. õppeaastast tööle projektijuhti (koormus 0,5), eripedagoogi (koormus 1,0), keemiaõpetajat (koormus 0,5).  Südalinna Kool pakub oma […]

eripedagoog, keemiaõpetaja, projektijuht


Jõhvi Gümnaasium 

Lisatud: 17. märts 2023

Virumaa esimene riigigümnaasium Jõhvi Gümnaasium  ootab oma toreda meeskonnaga liituma ühiskonna- ja ajalooõpetaja (1,0), füüsikaõpetaja (1,0), keemiaõpetaja (1,0), matemaatikaõpetaja (1,0), eesti keele ja kirjanduse […]

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, füüsikaõpetaja, informaatikaõpetaja, inglise keele õpetaja, inimeseõpetuse õpetaja, keemiaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, matemaatikaõpetaja, UPT koordinaator, võõrkeelte õpetaja


Jõhvi Gümnaasium 

Lisatud: 17. märts 2023

Virumaa esimene riigigümnaasium Jõhvi Gümnaasium  ootab oma toreda meeskonnaga liituma õppenõustajat (0,5). Nõudmised kandidaadile: tugispetsialisti kvalifikatsioon (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) või pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele […]

õppenõustaja


Kirivere Kool

Lisatud: 17. märts 2023

Kirivere Kool ootab uuest õppeaastast oma meeskonda klassiõpetajat (1,0 ametikohta), füüsikaõpetajat (0,26 ametikohta), tehnoloogiaõpetuse õpetajat (0,4 ametikohta), muusikaõpetajat (0,5 ametikohta), saksa keele õpetajat (4 […]

füüsikaõpetaja, klassiõpetaja, muusikaõpetaja, saksa keele õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja


Vormsi vallavalitsus

Lisatud: 17. märts 2023

Vormsi vallavalitsus kuulutab välja konkursi Vormsi Lastead-Põhikooli direktori ametikohale. Otsime Vormsi hariduselu eestvedajat, kes kujundab Vormsi koolist kogukonna vaimse ja kuluurilise keskuse ning koolijuhina […]

direktor


Noarootsi Kool

Lisatud: 16. märts 2023

Noarootsi Kool Ootame 𝐚𝐥𝐚𝐭𝐞𝐬 𝟐𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑 Noarootsi Kooli rõõmsameelset ja uuendustele avatud 𝐤𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢õ𝐩𝐞𝐭𝐚𝐣𝐚 Meile kandideerival õpetajal on: usaldusväärsus ja algatusvõime, loovus ja arenemistahe, erialane kvalifikatsioon […]

klassiõpetaja