Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Lisatud: 27. sept. 2021

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool Suure südamega väike kool ootab tööle klassiõpetajat (lihtsustatud õppekava, 1,0 ametikohta), logopeedi (1,0 ametikohta), eripedagoogi (1,0 ametikohta), tugiteenuste juhti (0,5 ametikohta), […]

eripedagoog, klassiõpetaja, logopeed, psühholoog, tugiteenuste juht


Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool

Lisatud: 22. sept. 2021

Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool võtab tööle üks-ühele õppe õpetaja, kes viib läbi ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet. Õpetaja tööülesandeks on 6. klassi õpilase […]

tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üks-ühele õppe õpetaja


Kiigemetsa Kool Jõgevamaal

Lisatud: 21. sept. 2021

Kiigemetsa Kool Jõgevamaal (hariduslike erivajadustega laste põhikool) otsib oma meeskonda 0,5 koormusega eripedagoogi. Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskus töötada erivajadustega lastega, teadmised […]

eripedagoog


Rakke Kool

Lisatud: 21. sept. 2021

Rakke Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: muusikaõpetuse õpetaja, eriklassi õpetaja. Ootame kollektiivi aktiivseid ja loovaid töötajaid, kellel on tahe töötada lastega […]

eriklassi õpetaja, muusikaõpetaja


Lähte Ühisgümnaasium

Lisatud: 21. sept. 2021

Lähte Ühisgümnaasium võtab tööle inglise keele õpetaja põhikooli klassidele (asenduskoht, alates novembrist). Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridus. Kandideerimiseks palume esitada dokumendid hiljemalt 20. oktoobriks 2021 […]

inglise keele õpetaja


Käina Kool

Lisatud: 20. sept. 2021

Käina Kool võtab konkursi korras tööle õpiabiõpetaja. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30) palume saata […]

õpiabiõpetaja


Tori Vallavalitsus

Lisatud: 16. sept. 2021

Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tammiste Lasteaed-Algkooli direktori ametikoha täitmiseks. Kutsume lasteaia- ja koolipere juhtima tasakaaluka ja arengut väärtustava direktori, kes on positiivse eluhoiakuga […]

direktor


Mustvee Kool

Lisatud: 16. sept. 2021

Mustvee Kool pakub tööd ja ootab oma meeskonda õppealajuhatajat (0,5 kohta). Kandideerimissoov, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-postile marianne@mustvee.edu.ee hiljemalt 5. oktoobriks […]

õppealajuhataja


Tartu Lasteaed Kannike

Lisatud: 15. sept. 2021

Tartu Lasteaed Kannike otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat 1,0, eripedagoogi, logopeedi. Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 30.09.2021 aadressil […]

eripedagoog, lasteaiaõpetaja, logopeed