Värske sisu

Kõrgharidus Miks tasub sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest üha rohkem rääkida?

22. okt. 2021 Elina Malleus-Kotšegarov, TLÜ hariduspsühholoogia dotsent; Astra Schults, TLÜ kooli- ja nõustamispsühholoogia dotsent; Kristiina Treial, TLÜ koolipsühholoogia lektor, SA Kiusamisvaba Kool sisuekspert

Läbinud inimeseõpetusse integreeritud sotsiaal-emotsionaalset pädevust toetava „Meie maailma“ programmi, võttis üks õpetaja enda kogemuse kokku järgmiselt: „Aasta lõpus märkasin, et programm tõi klassi koostööoskuse. […]

Üldharidus Ajamasin. Kolm päeva Eesti viikingiajas

22. okt. 2021 Dmitri Kolotuškin, Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli eesti keele kui võõrkeele õpetaja, elava ajaloo klubi Loki Rebased juht; Aive Kaldra, Tarvastu gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kaunis kuldses oktoobrikuus kohtusid Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli ja Tarvastu gümnaasiumi noored ajaloohuvilised selleks, et üheskoos ajalugu uurida ja eesti keelt praktiseerida. Kokku saadi Viikingite […]