Värske sisu

Üldharidus Arvutipõhised tasemetööd teise kooliastme inglise ja saksa keeles

7. mai 2021 Kristel Kriisa, haridus- ja noorteameti valdkonnajuht (inglise keele eksamid); Merle Jung, haridus- ja noorteameti peaspetsialist (saksa ja vene keele e-hindamine)

2021. a sügisel viiakse seitsmendas klassis esmakordselt läbi inglise ja saksa keele e-tasemetööd, mis on suunatud neid keeli A-võõrkeelena õppivatele õpilastele. E-testid sooritatakse eksamite […]