Tallinna Haridusamet

6. mai 2022 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

  • Tallinna Mahtra Lasteaia direktori ametikohale.

Tallinna Mahtra Lasteaia (Mahtra 19) visiooniks on olla lapsesõbralik ja avatud, erinevaid kultuure väärtustav ning lõimumist toetav tunnustatud lasteaed. Tallinna Mahtra Lasteaias on erinevatest rahvustest lastel võimalus rõõmsalt mängides ja tegutsedes eakohaselt areneda. Lasteaias on 12 rühma.

Oled oodatud kandideerima kui:

  • Sul on kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 “ Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” nõuetele);
  • Sa väärtustad meeskonnatööd ning tegutsed tasakaalukalt ja efektiivselt ka pingelistes olukordades
  • oled vastutustundlik, Sul on analüüsi-ja planeerimisoskus ning oled õpi- ja otsustusvõimeline;
  • Sul on eesti keele oskus C1-tasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil.

 Kandideerimiseks esita:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Sinu küsimustele vastab Eva-Maria Koort, juhtivspetsialist, Eva-Maria.Koort@tallinnlv.ee.

Tel 640 4612.

Dokumendid saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusamet, Estonia pst 5a, Tallinn 10143, märgusõnaga „Konkurss“

Kandideerimise tähtaeg 01.06.2022.