Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

22. juuni 2022 - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

ootab sind

  • professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis (täiskoormus).

Meie kool osaleb riiklikus projektis “Eestikeelne õpetaja põhikoolis” Projektist saab lugeda HARNO kodulehelt https://harno.ee/eestikeelne-opetaja-haridusasutuses#pohikool

KEELEKÜMBLUSE JA EESTIKEELSE AINEÕPPEGA kool on Eesti tulevikku vaatav ning kogukonda kaasav asutus, kus õpivad valdavalt vene kodukeelega lapsed.

Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil info@kjsp.ee hiljemalt 10. augustiks 2022.

Täiendav info telefonil 524 1282.

Tööleasumise aeg 1.9.2022.