Tartu Erakool, SädeTERA

7. apr. 2023 - Tartu Erakool, SädeTERA kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Erakool, SädeTERA

Tartu Erakooli kõige noorem üksus, SädeTERA, ootab oma kasvavasse kooli

 • klassiõpetajat (1,0).

Ootame Sind

 • kui usud arengumõtteviisi,
 • kui oled kohanemisvõimeline,
 • kui soovid teha maailma parimat kooli maailma parimatele lastele.

Oled valmis

 • katsetama uusi lahendusi,
 • panustama andekuse arendamisse,
 • rakendama teaduspõhiseid õpistrateegiaid,
 • kaasama loomi õppetöösse.

Pakume

 • sõbralikku, toetavat ja koostöist väikest kollektiivi,
 • väiksemat laste arvu klassis (kuni 15),
 • uusi lahendusi, mõtteerksust ja tuge innovatsioonil,
 • innukaid ja teotahtelisi lapsi,
 • tööandja poolt kaasaegsed töövahendid (Apple sülearvuti, Ipad ja töötav infrastruktuur).

SädeTERA eelised

 • paindlikkus (ajakava, tempo, õppetundide toimumise koht, meetodid),
 • iga lapse annete ja huvide süsteemne märkamine ja arendamine,
 • õpilastele suurema valikuvõimaluse ja vastutuse andmine,
 • õpilase ja õpetaja koostöös eesmärkide püstitamine, ühise väärtusruumi loomine  ja seeläbi ennastjuhtiva õppija kujundamine,
 • õpetajate kaasamine koolijuhtimisse, mis võimaldab kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid,
 • kogukonna kaasamine ja hoidmine. Iga liige on tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on väikeses koolis vahetum, kiirem ja läbipaistvam,
 • valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja metoodikaid ning töötada välja õppevorme, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka teistes koolides.

Saada meile oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 30.04 aadressil sadetera@tartuerakool.ee ja loe lisaks meie kodulehelt tartuerakool.ee/sadetera/